Bijgewerkt: 18 april 2021

Uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Gemeente Amsterdam
13-02-2014

De gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit/VU medisch centrum en de Universiteit van Amsterdam/het Academisch Medisch Centrum richten gezamenlijk het Sarphati Institute for new epidemics op. Het Sarphati Institute wordt een uniek wetenschappelijk ‘triple helix' onderzoeksinstituut in Amsterdam, waarin overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan onderzoek op het terrein van de volksgezondheid.

vd burg Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2013)

Eric van der Burg (1965) VVD-wethouder Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen, Dierenwelzijn en ICT van de gemeente Amsterdam


De toename van welvaartsziekten, (zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker en hersenziekten) vereist een sterke, gezamenlijke aanpak. Het college van B en W heeft hiervoor 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze financiële bijdrage is in de begroting 2014 onder de noemer "Health Valley" voor geavanceerd onderzoek op het gebied van de volksgezondheid gereserveerd. Het plan zal nu volledig worden uitgewerkt en in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter definitieve besluitvorming.

Uniek onderzoeksinstituut

Wethouder Eric van der Burg (Zorg): ‘In Amsterdam hebben we nog te veel kinderen met een ongezond gewicht. Het onderzoek richt zich in eerste instantie binnen het Sarphati Institute op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkómen van overgewicht bij de Amsterdamse jeugd. Daarmee wordt de basis gelegd voor het bestrijden van welvaartsziekten op de lange termijn'.

Een goede onderzoeksinfrastructuur (registraties, databanken en biologische samples) is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast leveren de vele initiatieven op het terrein van gezondheidsbevordering (zoals de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en de voedselvisie) de mogelijkheid om in Amsterdam als wetenschappelijke proeftuin oplossingen te vinden voor de epidemie van welvaartsziekten nu en in de toekomst.

Sarphati Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

Dr. Samuel Sarphati in 1860


Sarphati?

Samuel Sarphati (1813-1866) was een Joods arts, chemicus, weldoener en broodfabrikant die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het onderwijs, de volksgezondheid, de stedenbouw en de nijverheid van Amsterdam in het midden van de 19de eeuw. Sarphati was van alle markten thuis en liep met zijn initiatieven vaak vast in de Amsterdamse bureaucratie. Lees meer over Samuel Sarphati op Wikipedia.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.