Bijgewerkt: 19 juni 2024

Uitvoering van de 'Markus Passion' door barokorkest in de Kruiskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
05-04-2017

Op Goede Vrijdag 14 april 2017, 's avonds om 20.00 uur, wordt in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, de Markus Passion van de barokke componist Reinhard Keiser uitgevoerd door koor, barokorkest en solisten onder leiding van Henk Trommel. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom, de toegang is vrij, na afloop wordt een collecte gehouden waarvan de onkosten worden betaald. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Henk Trommel de cantor-organist van de Kruiskerk hier op de Yamaha vleugel


In de Kruiskerk worden de koordelen door de Kruiskerkcantorij gezongen, vocale solisten zijn de sopraan Margreet Rietveld, de alt Lester Lardenoye, de tenor Jonathan Ploeg en de bas Matthijs Mesdag. Een barokorkest van strijkers, hobo en een basso continuo met o.a. een kistorgel staan onder leiding van Henk Trommel, de cantor-organist van de kerk.

Goede Vrijdag is in de christelijke traditie de dag, dat de dood van Jezus Christus aan het kruis wordt herdacht. In de loop der eeuwen is vele malen het verhaal, zoals dat in de evangeliën beschreven staat op muziek gezet. Het bekendst geworden zijn de Matthäus - en de Johannes Passion die Johann Sebastian Bach gecomponeerd heeft. Maar hij is zeker niet de enige die passiemuziek maakte. Reinhard Keiser, rond 1700 componist en directeur van de opera in Hamburg, scheef prachtige muziek op de evangelietekst van het Bijbelboek Markus.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Reinhard Keiser (1674 - 1739) was een Duitse barokcomponist en operaproducent


Bach vond deze passie zo goed dat hij deze ten minste driemaal zelf op Goede Vrijdagen heeft uitgevoerd, in 1712 in Weimar en in 1726 en 1748 in Leipzig. In feite heeft de Markus Passion van Reinhard Keiser model gestaan voor Bachs eigen passionen: de recitatieven met de evangelietekst, de dramatische turbae (de uitroepen in het verhaal door het volk), de lyrische aria's met hun emoties en de beleving van de individuele gelovige en de koralen, kerkliederen waarin het geloof van de kerk staat weergegeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.