Bijgewerkt: 22 september 2023

Uitvoering inburgering bij ROC van Amsterdam verslechterd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-04-2011

Wethouder Herbert Raat informeert de raadsleden:

Geachte raadsleden,

Middels deze brief informeer ik u over uitvoering van de inburgering door het ROC van Amsterdam en de maatregelen die ik heb genomen hier verbetering in te brengen. Het ROC van Amsterdam is een van de aanbieders van inburgeringstrajecten.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Binnen het contract voert het ROC op dit moment 200 trajecten uit, voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro. De afgelopen maanden is de uitvoering van de contractafspraken niet naar behoren verlopen. Vanaf januari is het ROC van Amsterdam een reorganisatietraject gestart, vooruitlopend op de komende afname van het aantal inburgeraars.

Het gevolg is, dat de uitvoering nog verder verslechterd is. Er vallen te veel lessen uit, lesmateriaal is onvoldoende voorhanden, er wordt slecht gerapporteerd. Er is diverse malen overleg gevoerd om de dienstverlening te verbeteren. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid. Om het ROC van Amsterdam te houden aan de contractafspraken is een boetetraject gestart.

Volgens het contract kan per traject een boete van maximaal € 1.000 worden opgelegd. Daarnaast worden er geen nieuwe cursisten meer bij het ROC van Amsterdam aangemeld, tot de dienstverlening op peil is. Als nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, houd ik u hiervan uiteraard op de hoogte.

Hoogachtend, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.