Bijgewerkt: 22 juli 2024

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-06-2010

Op donderdag 27 mei 2010 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer J. H. C. van Zanen een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer J. Siemers.

De heer J. Siemers heeft sinds 1983 verschillende bestuursfuncties bekleed bij onder andere : ontmoetingscentrum De Meent, De Vereniging tot viering van Nationale feestdagen, De Sportraad Amstelveen, De Twin City Club Amstelveen en de Stichting Jespa Amstelveen, (de stichting die de integratie bevordert van de gehandicapte medemens in de samenleving door middel van het organiseren van sportinstuiven).

Van 2002-2006 was hij voorzitter van de Stichting “Collectie mr. P. Frima”, Een bijzondere collectie van documenten, foto’s en literatuur uit een deel van de nalatenschap van Mr. P. Frima, directeur van de Modelpolitievakschool en het Rijksinstituut tot Opleiding van Hogere Politieambtenaren.

Van 1987 tot 1993 was hij bestuurslid van de vereniging.“De Schakel”.

In de periode 2002-2007 is hij actief geweest in de lokale politiek. Naast het penningmeesterschap van de VVD-afdeling Amstelveen was hij lid van de gemeenteraad.

Sinds 2005 is hij penningmeester in het bestuur van “Eco-Trust”, een ecologisch kinderproject in Zuid-India Een project, dat vele kinderen, die een kansloze toekomst tegemoet lijken te gaan, een goede toekomst biedt. De inzet van uitsluitend Nederlandse vrijwilligers is cruciaal voor het project.

Tevens is hij sinds 1990 lid van “Lions Club Amstelveen”. Hij was twee keer president van de club en onder zijn bewind is de Charter Club Lions Amstelveen opgericht en de derde Lions Club Amstelveen Mingle. Daarnaast is hij sinds 2005 lid van de ledenraad Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op donderdag 27 mei heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer J. H. C. van Zanen een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer J. W. Ulenberg.

De heer Ulenberg is 30 jaar lid van de Amstelveense EHBO-vereniging, waarvan hij de laatste 17 jaar de functie van penningmeester bekleedt. Naast deze bestuursfunctie is de heer Ulenberg als EHBO’er aanwezig bij vele manifestaties in en buiten Amstelveen.

In november 2009 is de heer Ulenberg na 42 jaar bij het Keizer Karel College te hebben gewerkt, met pensioen gegaan. In 1968 is hij als amanuensis scheikunde begonnen, de functie heet nu “Technisch Onderwijs Assistent”.

Al snel bleek dat hij over veel meer kwaliteiten beschikte. Hij organiseerde op school fotoclubjes waarbij het hele proces van maken tot afdrukken aan de orde kwam, ging mee als begeleider bij de stedentrips van de leerlingen;werd als EHBO’er vaak geroepen als een leerling wat was overkomen. Was voor veel leerlingen een vertrouwenspersoon. Voor de school stond hij altijd paraat, 's avonds, in de weekenden, wanneer er maar een beroep op hem werd gedaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.