Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Uitreiking eerste elektronische paspoort

Nieuws -> Gemeente

Bron: Ministerie BZK
23-08-2006

Maandag 28 augustus 2006 neemt minister Nicolaï van BVK (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) het eerste elektronische paspoort in ontvangst. Hij doet dit in zijn woonplaats Amstelveen.

Datum: maandag 28 augustus 2006

Tijd: 10.30 uur

Plaats: Stadhuis Amstelveen,  Laan Nieuwer-Amstel  1

De nieuwe generatie elektronische paspoorten en identiteitskaarten bevatten een chip.

Hierop staan:

-weergave van de foto

- document type

- landcode uitgevende staat

- voorvoegsels

- naam, voornamen

- documentnummer

- nationaliteit houder

- geboortedatum

- geslacht                                           

- datum einde geldigheid

- persoonsnummer (sofinummer)

De gegevens op de chip staan ook in druk op het document. De chip en de gegevens daarin vormen een nieuw echtheidskenmerk in de reisdocumenten. Degegevens die in de chip zijn opgeslagen kunnen worden vergeleken met de gegevens op het document. Zo kan worden gedetecteerd of er fraude is gepleegd met het document, bijvoorbeeld doordat gegevens op het document zijn veranderd. De gezichtsopname die in de chip is opgeslagen is in kleur en maakt een betere vergelijking mogelijk met de houder van het document. Tenslotte kan de gezichtsopname in de chip worden gebruikt om een geautomatiseerde vergelijking te maken met een (live) opname van de persoon die het document voor controle aanbiedt.

Met de nieuwe generatie reisdocumenten voldoet Nederland aan Europese voorschriften.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.