Bijgewerkt: 22 september 2023

Uitleg over vroeg-signalering van dementie in De Luwte

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland
14-05-2016

Alzheimer Café Amstelveen op donderdag 26 mei 2016 in verpleeghuis De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen. Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

De gastspreker is Marjo de Vet, functionaris gezondheidsbevordering bij de GGD, zal uitleg geven over vroeg-signalering van dementie. In de praktijk blijkt, dat veel mensen met dementie en hun naasten lang thuis zelf “aanrommelen”, voordat ze aan de bel trekken, omdat het echt niet meer gaat. De signalen, de vergeetachtigheid en het “niet-pluis-gevoel” worden niet herkend als symptomen van dementie.Het is echter belangrijk om dementie in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te diagnosticeren. Zowel de mantelzorger als de betrokkene met dementie kan dan vanaf het begin goed worden begeleid. Het onbegrip over veranderd gedrag wordt weggenomen, doordat de naasten in een vroeger stadium worden geïnformeerd over de verschijnselen die horen bij dementie. Maar ook de mogelijkheden die er zijn op het gebied van ondersteuning, hulpmiddelen, zorg, activiteiten zijn effectiever als zij eerder in het ziekteproces kunnen worden ingezet.

Marjo de Vet zal uitleggen, waar men op moet letten bij bepaalde signalen en hoe men normale vergeetachtigheid van beginnende dementie kan onderscheiden. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Cafés Regio Amstelland en Meerlanden, e-mail: inlichtingenac@gmail.com 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, jong en oud, familie, mantelzorgers, hulpverleners en overige belangstellenden. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.