Bijgewerkt: 21 juli 2024

Uitkomst aanvullende parkeer enquête in Randwijck

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-03-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad en de bewoners van Amstelveen over de uitkomst van de aanvullende parkeer enquête in Randwijck - gebied B:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Geachte bewoner(s),

Begin februari 2016 hebben we de bewoners van de Berkenrodelaan, Eikenrodelaan en Bos en Vaartflat in Randwijck gebied B door middel van een aanvullende enquête gevraagd, of ze vóór, of tegen de invoering van betaald parkeren in hun straat zijn, nu ze weten dat er betaald parkeren met vergunningen wordt ingevoerd in de Henegouwselaan, Bos en Vaart-laan en Catharina van Clevepark. Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en is duidelijk welke consequenties de uitslag heeft.

Uitslag van de enquête: In totaal was de respons 59,1%. Berkenrodelaan:

Van de 55 adressen zijn 43 adressen (78,18%) vóór invoering van betaald parkeren met vergunningen, 0 adressen zijn tegen invoering en 12 adressen hebben geen stem uitgebracht wat volgens de huidige beleidsregels enquête als tegenstem geldt.

Eikenrodelaan: Van de 65 adressen zijn 46 adressen (70,77%) vóór invoering van betaald parkeren met vergunningen, 4 adressen zijn tegen invoering en 15 adressen hebben geen stem uitgebracht.

Bos en Vaartflat: Van de 88 adressen zijn 19 adressen (21,59%) vóór invoering van betaald parkeren met vergunningen, 11 adressen zijn tegen invoering en 58 adressen hebben geen stem uitgebracht.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

De kaart van betaald parkeren in Randwijck


Dit betekent concreet, dat de Berkenrodelaan en de Eikenrodelaan aan zullen sluiten bij het gebied met betaald parkeren met vergunningen, dat wordt ingevoerd in de Henegouwselaan, Bos en Vaartlaan en Catharina van Clevepark. De Bos en Vaartflat zal geen onderdeel worden van het betaald parkeren met vergunningen.

Vervolgtraject. De gemeente is nu aan het bepalen, wanneer het betaald parkeren met vergunningen ingevoerd kan gaan worden. U zult hierover geïnformeerd worden, zodra hier meer bekend over is. Voordat het betaald parkeren daadwerkelijk wordt ingevoerd, zullen we u uitnodigen voor een informatieavond op het gemeentehuis. U krijgt dan uitleg over de diverse soorten vergunningen, het proces van aanvragen, wijzigen en verlengen van de vergunning en alle overige vragen die er mogelijk spelen bij u.

Hoogachtend,

Jeroen Brandes wethouder VerkeerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.