Bijgewerkt: 27 september 2022

Uilenstede plannen naar gemeenteraad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-02-2008

De resultaten van de participatie op de concepten Visie Wonen op Uilenstede en de Nota van Uitgangspunten (NvU) Uilenstede Oost zijn bekend en de raad kan dus over beide stukken beslissen- meldt de gemeente Amstelveen.

B en W hebben op 19 februari 2008 besloten dat de beide documenten met de bijbehorende stukken waarin de reacties zijn verwerkt, aan de raad aan te bieden.

De visie en de NvU zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatief van DUWO om te herstructureren. Uitgangspunt van de Visie is dat de samenwerkende partijen Uilenstede weer tot een studentencampus maken.

Uilenstede  Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een studentenflat in Uilenstede


Daarnaast maakt de campus deel uit van de stad. Het wordt dus geen besloten campus maar een aantrekkelijke levendige campus die onderdeel is van het stedelijk weefsel en waarbij andere gebruikers welkom zijn. De NvU geeft de kaders voor sloop en nieuwbouw aan.

Uilenstede krijgt de ruimte voor sloop en vervangende nieuwbouw van 724 woningen, waaronder het VU Guesthouse. Ook wordt de woonkwaliteit vergroot door een deel van de wooneenheden samen te voegen tot grotere wooneenheden. Het aantal woningen in het gebied blijft in beginsel gelijk.

Er kunnen nog 25 woningen extra worden toegevoegd indien het ministerie van VROM een verklaring van geen bezwaar afgeeft. Het plan is om de woonruimte toe te wijzen aan studenten die staan ingeschreven aan een universiteit of hogeschool. Daarnaast heeft DUWO plannen voor de toevoeging van maximaal 4000 m² onderwijsvoorzieningen, horeca, sociaal maatschappelijke voorzieningen en overige bedrijvigheid.

Tenslotte zal de kwaliteit van de openbare buitenruimte aanzienlijk worden verbeterd. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 19 maart 2008 over de Visie Wonen op Uilenstede en de Nota van Uitgangspunten (NvU) Uilenstede Oost.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.