Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Tweede fase Stadsdialoog gebiedsontwikking A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-06-2008

Aanmelden focusgroepen van start

Het vervolg van de stadsdialoog gebiedsontwikkeling A9 is de start van de focusgroepen. Het digitale forum op www.amstelveenaaneen.nl is gesloten.

Bij de digitale discussie kon iedereen nog zeggen wat hij dacht, de focusgroepen zijn gerichter. Ze schetsen een toekomstbeeld van het A9 gebied, waarbij de deelnemers prioriteren, afwegen en verbinden.

Het einderesultaat is dan ook samenhangend; het is een visie waarin duidelijke en beargumenteerde keuzes zijn gemaakt. De deelnemers maken gebruik van de resultaten van het digitale forum, maar brengen ook hun eigen kennis, ervaring en mening in.

Zes van de acht focusgroepen kijken vanuit een bepaald thema naar het gebied. Economie bijvoorbeeld; bij het maken van keuzes speelt het economisch motief voor hen de belangrijkste rol. Deze thema’s zijn vooraf gedefinieerd door de gemeente Amstelveen, zij geeft hiermee duidelijk aan wat haar informatiebehoefte is.

De thema’s (met voorbeelden van onderwerpen die eronder vallen) zijn:

Economie       bijv. winkelruimte, kantoorruimte, bereikbaarheid, bedrijvigheid, horeca, winkelaanbod, woonruimte voor werknemers, etc.

Architectuur bijv. inpassing, bouwstijl, uitstraling, beleving, hoog/laagbouw, zichtlijnen, kwaliteit, meervoudig ruimtegebruik, hoogteverschil, etc.

Bereikbaarheid         bijv. infrastructuur, openbaar vervoer, mobiliteit, parkeren, fiets- en wandelpaden, etc.

Voorzieningen           bijv. cultuur, uitgaan, zorgaanbod, onderwijs, sport, cultureel-maatschappelijke instellingen, etc.

Duurzaamheid en milieu     bijv. zonne-energie, cradle to cradle, fijnstof, ecologische zones, geluid en luchtkwaliteit, groenaanbod, etc.

Wonen            bijv. soort woningen, hoeveelheid woningen, spreiding, huur/koop, studentenhuisvesting, doelgroepen, etc.

In de twee overige focusgroepen staat één concrete vraag centraal, in plaats van een thema. Ook deze focusgroepen gebruiken de uitkomsten van het digitale forum.

De vragen zijn:

Wanneer spreek je van een bruisend A9 gebied? Wat is daar voor nodig en wat juist niet? Stel dat u bestuurder was, wat was dan volgens u de ideale inrichting van het A9 gebied?

Wie zich wil aanmelden, kan dit doen via postbus.a9@amstelveen.nl of bellen naar Yvonne Tack 020-5404819.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.