Bijgewerkt: 26 mei 2024

Twee inbraken per dag in Amstelveen

Nieuws -> Politie

Bron: Amstelveenweb / Politie Amsterdam-Amstelland
24-05-2010

De commissievergadering van Algemeen Bestuur en middelen werd op donderdagavond 20 mei 2010 gehouden in het raadhuis van Amstelveen. Voor de daadwerkelijke vergadering, was er een kennismakinggesprek met de heer Bernard Welten hoofdcommissaris, de heer Leen Schaap districtchef Zuid van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de heer Herman Bolhaar hoofdofficier van het OM in Amsterdam, waarbij onder meer werd gesproken over de criminaliteit in Amstelveen.

Inbraak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Vlnr.: Leen Schaap, districtchef Zuid, drs. Bernard Welten, hoofdcommissaris van de Politie Amsterdam-Amstelland en mr. Herman Bolhaar, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Amsterdam


De drie heren waren door burgemeester Jan van Zanen uitgenodigd en de aanwezigen kregen gedurende drie kwartier, een situatieschets over veiligheid in de regio en Amstelveen. Hoofdcommissaris Welten vertelde onder andere, dat Amsterdam de meest onveilige stad van het land is, wat eigenlijk de Amstelveners gerust moeten stellen.

Meer aangiften in Amstelveen

Volgens hem zijn de aangiften in de regio sinds zijn aantreden tot het korps (2004) aanmerkelijk minder geworden, (10.000 minder). Tegelijkertijd is het aantal aangiften vorig jaar in Amstelveen met 2,28 % gestegen. In 2008 waren dat er 4.543 aangiften en in 2009 is het met plus 104 aangiften naar 4.647 gestegen.

Inbraak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

drs. Bernard Welten, hoofdcommissaris van de Politie Amsterdam-Amstelland tijdens zijn speech


Vervolgens vertelde de heer Welten: “Bij de quote: 'Amstelveen is een veilige stad', is het de moeite waard, om even bij stil te staan. Door het korps wordt het ontzettend gewaardeerd, dat u een bike-team heeft, dat u SAO (Stichting Aanpak Overlast) straatcoaches heeft, dat u Cardanus heeft. Dat vinden wij eigenlijk prima.”

Het aantal meldingen van overlast in het afgelopen jaar is met 4% gedaald en het aantal jeugdgroepen in 2008 was 3 hinderlijke en 2 overlastgevende, terwijl in 2009 er maar 1 hinderlijke en 1 overlastgevende groepen waren. Dus, volgens de hoofdcommissaris, de manier van gezamenlijke handhaving gaat behoorlijk goed. Hetzelfde gebeurt volgens hem met de scooteroverlast. Door regelmatig controles te houden, misdragingen van de bestuurders te bestraffen, leidt tot een positief resultaat.

Bleeders

Zoals dat in politiejargon heet: er zijn toch ook 'bleeders' (voortdurende ellende) in de regio. Dat zijn de 177 en meer inbraken, of diefstallen uit motorvoertuigen geweest en de inbraken in woningen in de afgelopen maanden is met 8% gestegen! Maar dat is ook de landelijke trend en het probleem wordt op dit moment onderzocht.

De hoofdcommissaris vertelde: “U schrijft in uw coalitieakkoord dat u graag wilt, dat elke dag 2 politieauto’s aanwezig zijn in Amstelveen. Soms is er 1 en soms zijn er 4! Maar u legt een relatie tussen de aanwezigheid van de noodhulpauto’s en de inbraken in de woningen.

Wij hebben hier een onderzoek naar verricht en een gegeven feit is, dat meestal een inbraak wordt gepleegd als de bewoners niet thuis zijn. Het onderzoek wijst uit, dat er namelijk in Amstelveen, toch nog een zekere mate van onvoorzichtigheid is, dat er veel insluipingen zijn,waar de ramen en de deuren niet zorgvuldig zijn gesloten. Mijn ervaring is, dat in woningen die het keurmerk veilig wonen hebben, wordt niet ingebroken.”

Politie zoekt

De hoofdcommissaris vertelde verder, dat hij erg veel energie gestoken en voor elkaar gekregen is, dat de website Politie Zoekt werd gelanceerd. De mensen die strafbare feiten hebben gepleegd en worden gezocht, komen op internet te staan. In Nederland zijn er 50.000 mensen die nog gezocht worden, om een straf nog uit te zitten, maar ook voor het betalen van een boete.

Inbraak stijgt naar 5%

Volgens het jaarrapport van de Politie Amsterdam-Amstelland waren in Amstelveen 440 diefstallen via inbraak in woningen (cijfers 2008), terwijl er in 2009 462 inbraken waren, hetgeen een stijging betekent van 5%. Om te vergelijken: in 2005 werden er in Amstelveen 339 inbraken gepleegd. Vroeger werden banken, benzinestations en postkantoren beroofd, nu zijn de winkels en de woningen aan de beurt.

Evenementen

Aan het einde van zijn speech vertelde de heer Welten, dat hij zich zorgen maakt in verband met de toename van het aantal evenementen in de regio, waar altijd de politie is aanwezig. In plaats van 'echt' politiewerk te doen, dus boeven vangen, wordt heel veel capaciteit naar de evenementen getrokken, zoals dat gebeurde op Koninginnedag van dit jaar, waar 600 politiemensen werden ingezet.

Districtchef

Na de inleiding van de hoofdcommissaris kreeg de heer Leen Schaap, districtchef van de politie in Amsterdam-Zuid waar ook Amstelveen bij hoort, de gelegenheid, om wat dichterbij de werkvloer over zaken te vertellen. Hij zei: “Amstelveen is een veilige gemeente, maar ik beschouw het als een nederlaag, als ik sommige delicten zie stijgen.

Inbraak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Leen Schaap, districtchef Zuid van de Politie Amsterdam-Amstelland vertelt over de operationele taken van zijn team


Een inbraak in een woning is zo’n delict. Natuurlijk vanuit mijn ambtelijke kant, maar anderzijds, bij mij thuis - ik woon in Amsterdam-West- werd er in de afgelopen jaren twee keer ingebroken, dus ik weet ongeveer wat iemand voelt, als er persoonlijke spullen worden weggehaald.

Vandaar dat ook bij mij, maar ook bij mijn mensen er de drive is, om de toename van het aantal inbraken, die wij op dit moment zien in Amstelveen, terug te gaan dringen. Ik zie binnen het zuidelijke district, dat er op dit moment significant meer ingebroken wordt in Amstelveen, dan in het zuidelijke deel van Amsterdam!

'Blijf van mijn lijf en blijf uit mijn huis'!

Dat is ook de reden dat wij sinds kort hier in Zuid, een politieteam met 9 rechercheurs hebben opgericht, dat speciaal onderzoek doet naar de inbraken. Wij doen veel samen met de gemeente in het kader van preventie, want preventie blijft het beste middel, om inbraken tegen te gaan. Aan de andere kant zullen wij alles op alles zetten in de opsporing, maar dan heb ik wel de burgers nodig, want wat wij na een inbraak zullen doen is een buurtonderzoek. Dat betekent, dat we waar ingebroken is, in de buurt bij 40 huizen aanbellen en de mensen vragen: “Heeft u iets gezien?”, want elke keer blijkt, dat de mensen iets gezien hebben, maar dat aan ons nog niet verteld.”

De heer Schaap is overtuigd van het feit, dat uit een buurtonderzoek veel informatie naar boven zal komen en op deze manier begrijpen veel mensen, hoe belangrijk het is om goed de ramen en de deuren sluiten. Er komt meer aandacht voor het technische sporenonderzoek, naar DNA sporen en vingerafdrukken en op die manier kunnen ze de inbrekers achterhalen en vinden. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het Openbaar Ministerie, dat een echte stap vooruit is- volgens de districtchef.

Gemiddeld 2 keer per dag ingebroken

Vervolgens vertelde de heer Schaap : “Wij moeten ons op focussen, dat het aantal inbraken in Amstelveen gaan dalen. Om u een idee te geven, op dit moment wordt er gemiddeld 2 keer per dag ingebroken in Amstelveen! Gaan wij dat nu helemaal oplossen? Nee! Maar het zou echt gehalveerd moeten worden. Natuurlijk is één nog te veel, maar als wij dat zouden kunnen bereiken, zouden wij aan de stijging een einde kunnen maken. In het komende half jaar gaan wij ons puur op Amstelveen richten, voor wat de inbraken in woningen betreft.”

Als kernspreuk gebruikte de districtchef dit zinnetje aan het einde van zijn speech: 'Blijf van mijn lijf en blijf uit mijn huis'! dat zal inderdaad goed passen in de acties van de politie en de energie, die ze in dit probleem willen steken, om deze vervelende inbraakgolf in Amstelveen een halt toe te roepen.

Randvoorwaarden

Als derde spreker feliciteerde de heer mr. Herman Bolhaar hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Amsterdam het gemeentebestuur van Amstelveen met de positie, wat veiligheid betreft verworven in de regio. Maar hij stuurde direct ook een waarschuwing achter de felicitatie: “Het is ook een verplichting om het zo te houden!”

Inbraak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

mr. Herman Bolhaar, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Amsterdam benadrukt in zijn speech de bereidheid van het OM om de technische ondersteuning van de politie te versterken


In dat opzicht kon hij zich aansluiten bij het betoog van de hoofdcommissaris en de districtchef over de aanpak van het inbraak problematiek, dat ook speciale aandacht moet krijgen van de gemeente. Vervolgens vertelde de heer Bolhaar: “U kunt van het OM verwachten, dat ze daar ruimhartig ook de randvoorwaarden zullen creëren en waar wij dat kunnen doen.”

Bekijk de cijfers van 2009:  - Amstelveen - Algemeen overzicht aangiften, misdrijven en meldingen  Lees over: Politiekeurmerk Veilig WonenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.