Bijgewerkt: 26 mei 2024

Turnvereniging Odin vierde haar 100ste verjaardag

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveenweb / John Levie
29-05-2011

De Amstelveense Turnvereniging Odin vierde op zaterdagmiddag 28 mei 2011 haar 100ste verjaardag in de Emergohal met twee geweldige turnshows. ODIN is één van de oudste sportverenigingen van Amstelveen. Het initiatief tot het oprichten van de turnvereniging ODIN, Ons Doel Is Nuttig, werd genomen in 1911 door de heer G. J. Aaftink, die als cavalerist in het leger kennis had gemaakt met de gymnastiek.

Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het clubhuis van ODIN aan de Ouderkerkerlaan 14. Door ODIN wordt hier gymnastiekonderwijs gegeven in de gymzaal van de voormalige Christelijke ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) school


Uit de militaire dienst teruggekeerd bracht hij enkele jongelui bijeen om gezamenlijk de gymnastiek te beoefenen. Begonnen werd met een 20-tal mannelijke leden, die oefenden in een lokaal van de Openbare Lagere School in de Dorpsstraat achter de N. H. Kerk. Het eerste bestuur bestond uit de heren dr. Oolgaard Snijder, W. Fernie, L. H. Boer, G. J. Aaftink, C. A. de Boer en L. Koudijs.

Odin Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 1967)

Optocht van turnvereniging ODIN in 1967 langs de Molenweg. De optocht werd gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de meisjes- en damesafdeling van de vereniging. Vooraan in de stoet loopt C. A. de Boer met het vaandel van de turnvereniging


De eerste technische leider van de vereniging was de heer H. Westrik, die in het dagelijkse leven beheerder was van het café 'De Uitkijk', dat recht tegenover de Kalfjeslaan gevestigd was. De heer Westrik steunde de vereniging op welhaast filantropische wijze. Hij zorgde voor het aanschaffen van een paard, een rekstok en een brug.

De eerste uitvoering werd gegeven in de zaal van het café 'Het Dorstige Hert' van de familie Werkhoven in de Dorpsstraat. De uitvoering had meer het karakter van een propaganda avond om steun en leden voor de vereniging te vinden. De zaal bleek echter niet geschikt te zijn voor het geven van gymnastiekuitvoeringen. In het jaar 1913 kwam een grote nieuwe zaal van café ˈDe Uitkijkˈ gereed en daar werd toen verder gewerkt.

Arie Colijn

Burgemeester Colijn van Nieuwer-Amstel zag in de bouw van de turnzaal voor ODIN een mogelijkheid tot bezuinigen. Kort voordat de raad van Nieuwer-Amstel had ingestemd met de bouw van die hal, waren gelden toegezegd voor de bouw van een christelijke ULO aan de Ouderkerkerlaan met een gymnastiekzaal.

Colijn voorzag een probleem: omdat iedereen gelijk is, zou hij de openbare school geen gymlokaal kunnen weigeren als die school daar om zou vragen. Eén gymlokaal, berekende Colijn, was een stuk goedkoper. Het ULO- bestuur werd daarom gevraagd af te zien van een gymlokaal en gebruik te maken van het lokaal van ODIN. Men stemde daarmee in.

De raad ging daarna akkoord met een bedrag van 20.000 gulden voor de bouw van de ODIN-turnzaal en 3.000 gulden voor de inrichting. Maar niet dan, nadat het raadslid Bromet de garantie was gegeven, dat het lokaal niet zou worden gebruikt voor 'gebeurtenissen die aanstoot zouden kunnen geven. ' Als voorbeeld van een 'gebeurtenis' gaf Bromet: dansen.

Op 16 september 1925 werd het gemeentelijke turngebouw aan de Ouderkerkerlaan in gebruik genomen. Hoe enthousiast ODIN was, blijkt uit de marmeren gedenkplaat die ODIN in de gang van dat Turngebouw liet aanbrengen.

Het turngebouw aan de Ouderkerkerlaan gold in die dagen als één van de modernste zalen in Nederland, met twee kleedkamers, elk met een badkamer en douche inrichting. Het turngebouw wordt nog steeds door ODIN gebruikt. Inmiddels heeft het wel een aantal grondige renovaties ondergaan. Het huidige clubhuis is op de binnenplaats achter het gebouw gevestigd.

Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het publiek wacht in de Emergohal op de show


Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het thema van het verjaardagsfeest was Hollywood


Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Onder de vlaggen van de turnvereniging zijn tijdens de 100 jaar, duizenden kinderen bekend geraakt met het turnen


Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De ouders, oma's, opa's en vrienden volgen van de tribunes de show

Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Frans Hentzen, voorzitter van Turnvereniging Odin verwelkomt iedereen in de Emergohal


Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Frans Hentzen, voorzitter van de Turnvereniging Odin overhandigt het jubileumboek 'Odin 100 jaar' aan, John Levie wethouder sport


In de Emergohal hebben de leden twee shows opgevoerd met ˈHollywoodˈ als thema en alle afdelingen hebben hun bijdrage geleverd aan deze shows, samen met enkele gastoptredens.  Voor de werkelijke shows waren opgevoerd voor de aanwezige honderden bezoekers, mocht de heer John Levie, wethouder sport (BBA), mevrouw Marret Mansvelder- van den Heuvel, vrijwilliger van ODIN sinds 1982, de Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau uitreiken.

Toespraak wethouder John Levie:

Dames en heren,

Ik ga even terug in de tijd. Turnen is al een oude sport. In de tijd van de Romeinen heette het “Arte Gymnastica”. Tweehonderd jaar geleden (in 1811) zijn in Duitsland de turntoestellen de brug- en rekstok ontworpen. En in 1830 werd in Nederland de eerste gymnastiekvereniging is opgericht. Nu vandaag vieren we het 100 jarig bestaan van uw vereniging “Ons Doel is Nuttig” of beter ODIN , van harte gefeliciteerd!

Dames en heren,

ODIN-leden voelen zich sterk gebonden aan de club. ODIN-leden houden van gezelligheid en ODIN wordt al honderd jaar door vrijwilligers gedragen. Zelf ooit lid geweest, ongeveer 50 jaar geleden. Korte tijd, zeker geen Epke Zonderland herinner me de legendarische meester De Boer. ODIN bestaat niet voor niets al 100 jaar. Eén van die vrijwilligers is al meer dan de helft van die tijd, 53 jaar actief bij de vereniging en geeft al die jaren les op verschillende niveaus.

Mevrouw Mansvelder, die vrijwilliger dat bent u! Naast het lesgeven geeft u sinds 1982 leiding en trainingen, zodat iedereen de voorgeschreven oefeningen van de Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie, KNGU, tot in de puntjes beheerst. U bent de contactpersoon tussen ODIN en KNGU als het gaat om de Wereld Gymnaestrada. Het grootste internationale non-competitieve gymnastiekevenement ter wereld, dat om de 4 jaar wordt georganiseerd.

Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

John Levie, wethouder sport tijdens zijn toespraak


Daarnaast bent u vanaf 1999 lid van de technische commissie. Organiseert u vanaf 2006 eenmaal per jaar afdelingwedstrijden en de clubkampioenschappen. Ook bent u jarenlang beheerder geweest van het eerste clubhuis aan het Veenendaalplein. U was toen ook lid van de clubhuiscommissie. Deze commissie organiseerde allerlei clubactiviteiten zoals bingoavonden, rommelmarkten, disco's en sinterklaasfeesten.

Maar daar bleef het niet bij, jaarlijks organiseerde u het volleybaltoernooi ODIN-leden. En toen de vereniging 70 jaar bestond, organiseerde u samen met u echtgenoot de jaarlijkse fietstocht in de regio Amstelveen. Deze tocht heeft u zeker 8 jaar lang samen georganiseerd.

Mevrouw Mansvelder, ik kan nog wel even doorgaan met alles wat u heeft gedaan en nog steeds doet voor de vereniging. Duidelijk is, dat verenigingen niet bestaan zonder mensen zoals u. Mensen die geheel belangeloos zich inzetten voor de samenleving.

Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marret Mansvelder, de technische voorzitter van ODIN krijgt het Koninklijke versiersel opgespeld door John Levie


Odin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marret Mansvelder is helemaal onderste boven, dat ze Lid in de Orde van Oranje Nassau is geworden


Het is dan ook een grote eer om u te vertellen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na de jubileumshow hield het bestuur van ODIN in de zaal van de Ouderkerkerlaan een receptie en reünie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.