Bijgewerkt: 25 juni 2024

Transdev maakt ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven

Nieuws -> Technologie

Bron: Liander
01-02-2024

Vanuit de busremise van Connexxion in Amstelveen wordt gereden met elektrische bussen. Om deze bussen te laden, ligt er momenteel een aansluiting op het elektriciteitsnet met een zeer hoge capaciteit. Een hogere capaciteit dan aanvankelijk nodig, blijkt nu.

Daarom heeft Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, in overleg met Liander besloten om de aansluiting aan te laten passen naar een kleinere aansluiting. Met deze nieuwe aansluiting kan het bestaande elektriciteitsnet beter worden benut, waardoor Liander een aantal bedrijven in de regio eerder kan aansluiten dan voorzien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Op het bedrijventerrein De Loeten in Amstelveen langs de Meerlandenweg bouwde het bedrijf Heliox voor Connexxion dit snellaadstation voor de nieuwe elektrische bussen. De snellaadstations hebben een vermogen van 450kW, waarmee de bussen in 20 minuten hun accu's kunnen opladen

De busremise op bedrijventerrein De Loeten in Amstelveen is gebouwd in 2018. Met het oog op de toekomst is toen gekozen voor een stroomaansluiting van 10MVA (Mega Volt Ampère), met een eigen kabel naar het elektriciteitsstation van Liander. Mede doordat laden steeds slimmer en sneller gaat, blijkt deze aansluiting groter dan nodig is. Een belangrijke innovatie die hieraan heeft bijgedragen is TakeCharge. Dit is een door Transdev ontwikkeld digitaal systeem dat continu een goed overzicht geeft van de busritten, batterijpercentages en laadmomenten, waardoor er efficiënt gepland en geladen kan worden.

Transdev besloot om de overcapaciteit en de eigen kabel als het ware ‘terug te geven’ aan Liander. Hierdoor kan Liander het net uitbreiden zonder een nieuwe kabel te hoeven leggen en versnelt de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Nieuwe bedrijven kunnen zich hierdoor vestigen of bestaande bedrijven kunnen uitbreiden of verduurzamen. Het teruggeven van de aansluitcapaciteit helpt daarmee de economie en de energietransitie in dit gebied. Dit tegen lagere maatschappelijke kosten, want er zijn minder nieuwe kabels nodig om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Foto Amstelveen
(Foto Liander - 2024)

Bart Kraayvanger, manager zero emission bij Transdev & Paul van Engelen, regiolead bij Liander

Het net beter benutten. Het stroomnetwerk in Nederland is momenteel overvol. Bart Kraayvanger, manager zero emission bij Transdev: “Wij zetten hiermee een belangrijke en unieke stap, die navolging verdient. Het levert een bijdrage aan de energietransitie en de economische mogelijkheden in de regio, dit sluit goed aan bij de visie van Transdev. Daarnaast bespaart het ons ook nog eens kosten.”

Paul van Engelen, regiolead bij Liander: “Transdev levert hiermee op een mooie wijze een bijdrage aan de opgave van Liander. Op deze manier kunnen wij ons net uitbreiden zonder extra kabels aan te leggen. Mooi om te zien dat zij door slimmer om te gaan met hun bedrijfsvoering hun belasting op het net kunnen beperken en ook nog kosten kunnen besparen. Om de energietransitie haalbaar te maken moeten we niet alleen het elektriciteitsnet uitbreiden maar het ook slimmer gebruiken. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Ik hoop daarom dat veel meer klanten dit mooie voorbeeld volgen.” 

Liander is de netbeheerder in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. Wij zorgen ervoor dat 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven stroom en gas kunnen gebruiken. Het is onze taak om de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Daarom onderhouden en vernieuwen we het bestaande energienet, en staan we dag en nacht klaar om storingen op te lossen. Daarnaast verzwaren we het elektriciteitsnet op plekken waar meer capaciteit nodig is met nieuwe kabels, verdeelstations en transformatorhuisjes. Zodat onze klanten altijd energie kunnen gebruiken. Nu en in de toekomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.