Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Tramlijn 5 rijdt straks niet langer door tot Amsterdam CS

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-05-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met een ontwikkeling, dat de route van tramlijn 5 kan beïnvloeden:

Geachte leden van de gemeenteraad,

'Maandag 25 april 2016 is tijdens het Directeuren Overleg (DO) Amstelveenlijn gebleken, dat het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB) momenteel een Vervoerplan NZ-lijn aan het voorbereiden is en hierover medio mei een consultatieronde start. Tot mijn grote verbazing en tegen iedere afspraak in staat hier onder andere de route van lijn 5 ter discussie. Dit zou kunnen betekenen, dat lijn 5 bij de ingebruikname van de NZ-lijn, niet langer doorrijdt tot Amsterdam Centraal Station. De lijn zou bij het Leidseplein westwaarts afbuigen en niet meer naar Centraal Station rijden, maar naar een eindpunt bij het Westerpark (eindpunt huidige tramlijn 10), of bij de Van Hallstraat (eindpunt huidige tramlijn 3). Dit, terwijl in de bestuurlijk regionaal vastgelegde afspraken in het Voorkeurs- en Uitvoeringsbesluit Amstelveenlijn is overeengekomen, dat lijn 5 naar Amsterdam Centraal Station blijft rijden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: 'Het is volstrekt tegen alle regionale afspraken in om uit dit integrale pakket nu één verbinding weg te trekken. Wij laten dit dan ook niet zomaar gebeuren'


Bestuursovereenkomst

Woensdag 3 februari 2015 heb ik samen met de bestuurders van de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam een handtekening gezet onder de ‘Bestuursovereenkomst Amstelveenlijn’, die is gebaseerd op het Voorkeurs- en Uitvoeringsbesluit Amstelveenlijn. Met deze overeenkomst hebben de Stadsregio en de twee gemeenten bestuurlijk afgesproken, dat zij de Amstelveenlijn willen vernieuwen tot een – zoals in de overeenkomst staat – ‘hoogwaardige, betrouwbare, verkeersveilige, sociaal veilige en snelle verbinding tussen Amsterdam en Amstelveen’. Nog geen 3 maanden later lijken partijen aan deze afspraak te gaan tornen. Dit vernemende heb ik afgelopen week direct contact opgenomen met de heer Litjens, wethouder Openbaar Vervoer Amsterdam en tevens lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam. Concreet betekent dit, dat er kennelijk valt te tornen aan een unaniem besluit van de Regioraad. Bij de besluitvorming rond de ombouw van de Amstelveenlijn heeft het voortbestaan van een directe verbinding met Amsterdam CS een belangrijke rol gespeeld. Dit is door alle par- tijen ook altijd zo naar bewoners en reizigers gecommuniceerd. Lees verder de brief (pdf 8 pagina’s) van wethouder Brandes


Drie informatieavonden

Er zijn drie informatieavonden gepland over het tijdelijk openbaar vervoer Amstelveenlijn. Op woensdag 11, donderdag 12 of donderdag 19 mei 2016, bent u van harte welkom. Deze avonden staan in het teken van de ombouwwerkzaamheden van de huidige lijn 51. Wat verandert er? Wat betekent dit voor u? Dit komt allemaal aan bod tijdens deze avonden. Ook kunt u in gesprek met de uitvoerders van de Amstelveenlijn. U hoeft zich voor deze avonden niet aan te melden.  • Woensdag 11 mei 2016, 19:00 – 21:00 uur, Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen

  • Donderdag 12 mei 2016, 19:00 – 21:00 uur, Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, Amstelveen

  • Donderdag 19 mei 2016, 19:00 – 21:00 uur, Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam


Achtergrond

De Stadsregio Amsterdam vernieuwt samen met de gemeenten Amstelveen en Amsterdam de Amstelveenlijn (lijn 51). Deze vernieuwing houdt in dat de huidige lijn 51, tussen Amstelveen Westwijk en station Amsterdam CS wordt omgebouwd naar een veilige en betrouwbare tramverbinding. De ombouwwerkzaamheden staan gepland in 2018 t/m 2020 en hebben gevolgen voor het openbaar vervoer tussen Amstelveen Westwijk en station Amsterdam Zuid. Zo zal (een deel van) lijn 51 tijdens de werkzaamheden niet meer rijden en worden vervangen door bussen.

Wilt u alvast weten wat de hoofdlijnen van het tijdelijk openbaarvervoersplan zijn? Kijk dan op www.amstelveenlijn.nl. Heeft u nog vragen? Mail naar info@amstelveenlijn.nl of bel naar (020) 470 4070. Informatieavond Amstelveenlijn Bewonersbrief_informatiebijeenkomsten_Amstelveenlijn.pdf 200 kBAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.