Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Train-de-Trainer cursus voor religieuze leiders

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
29-11-2011

Train-de-Trainer cursus voor religieuze leiders

Hoe ga je als religieuze, spirituele leider om met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals HIV-healings en seksuele diversiteit? Hoe voer je een open gesprek als een onderwerp moeilijk bespreekbaar is vanuit je religie, of cultuur en heb je zelf wel voldoende vaardigheden  om anderen te kunnen begeleiden?

Allemaal zaken die aan de orde komen in de nieuwe cursus ‘bespreekbaar maken van seksuele gezondheid’ die door de GGD Amsterdam samen met zes religieuze leiders vanuit het christendom, hindoeïsme en islam is ontwikkeld. Het doel van de cursus is, dat religieuze leiders zelfstandig aan de slag kunnen met het onderwerp seksuele gezondheid en dat dit onderwerp beter bespreekbaar wordt. De cursus wordt op 1 december 2011 tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in de Beurs van Berlage gepresenteerd.

Training ‘bespreekbaar maken van seksuele gezondheid’

De zesdaagse cursus is beschreven in een train de trainer handleiding voor religieuze leiders van (migranten) gemeenschappen. Aan de hand van deze handleiding kunnen religieuze leiders hun collega’s trainen in het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid bij hun achterban. Daarnaast kunnen de religieuze leiders hun collega’s voorbereiden om in de toekomst zelf trainer te worden rond hetzelfde thema.

Train-de-Trainer

Deze Train-de-Trainer cursus voor religieuze leiders is ontwikkeld omdat een aantal zelforganisaties in Amsterdam aangaven dat hun projecten ter bevordering van seksuele gezondheid niet goed werkten, omdat seksualiteit, mede vanuit religieus oogpunt, lastig bespreekbaar is. Religie is sterk verweven binnen (migranten)gemeenschappen en religieuze leiders hebben daardoor een grote invloed binnen die gemeenschappen. Bij de ontwikkeling van de cursus is gelet op onderlinge overeenkomsten, waardoor de cursus te gebruiken is voor verschillende religies.

Achtergrond

Uit onderzoek in 2003 bleek, dat soa/hiv relatief veel voorkomt onder Antilliaanse, Arubaanse, Surinaamse en sub-Sahara Afrikaanse bevolkingsgroepen in Amsterdam. Daarop is de GGD Amsterdam in 2004 een project gestart waarbij zelforganisaties en religieuze leiders worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van projecten op het gebied van soa/hiv-preventie en seksuele gezondheid. Uit de evaluatie in 2010 bleek dat de doelstellingen qua draagvlak, betrokkenheid, inzet en agendering waren gehaald.

In de periode 2004-2009 hebben 76 zelforganisaties, religieuze instellingen en sleutelfiguren deelgenomen aan het programma. In die periode zijn 149 verschillende soa/hiv preventieprojecten uitgevoerd. Deze projecten bestonden onder andere uit voorlichtingsbijeenkomsten, discussie- en debatbijeenkomsten, radioprogramma’s, televisieprogramma’s, trainingsbijeenkomsten en theatervoorstellingen.

U kunt de workshop bijwonen en de projectleider of de religieuze leiders die de workshop geven, spreken. U kunt zich hiervoor van tevoren opgeven bij afdeling Communicatie van de GGD, tel. 555 5208. Op de dag zelf kunt u zich bij de persbalie in de Beurs van Berlage melden voor de workshop. Deze vindt plaats van 14.00 – 15.15 uur. De GGD Amsterdam werkt jaarlijks samen met zelforganisaties, religieuze organisaties en sleutelfiguren aan seksuele gezondheid. Hierover is ook een handleiding geschreven voor functionarissen in de gezondheidsbevordering: ‘Zelforganisaties aan zet; werken aan seksuele gezondheid volgens de community benadering’ (Prantl et al., 2011). Deze handleiding is vanaf het 1e kwartaal 2012 te downloaden via www.gezond.amsterdam.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.