Bijgewerkt: 18 mei 2024

Topsportvriendelijke scholen in het voortgezet onderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Sport

Bron: Sportbedrijf Amstelveen/ Amstelveenweb
29-10-2014

Op woensdagmiddag 29 oktober 2014 tekenden in de raadzaal van de gemeente Amstelveen alle Amstelveense reguliere scholen voor het voortgezet onderwijs een convenant met het Olympisch Netwerk Noord Holland, het Sportbedrijf Amstelveen en de gemeente Amstelveen, waarin staat, dat deze scholen één sporttalentbeleid voeren  op het gebied van leerlingen met sporttalent. Geen concurrentie, maar een eenduidig beleid voor alle talenten, geldend op alle scholen in het vo in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Rim en Boyd van Leeuwen, Daimond Alblas van het All Sports Karate Team geven een karate demo in de raadzaal


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Dave Offenbach, directeur van het Sportbedrijf Amstelveen verwelkomt alle aanwezigen in het raadhuis van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Sport: 'Ik ben er trots op, dat Amstelveense scholen met het Sportbedrijf dit voor onze talentvolle sportjeugd hebben bereikt'


Amstelveen is de eerste gemeente in Nederland, waar alle reguliere vo scholen, namelijk Keizer Karel College, Amstelveen College, Herman Wesselink College en Panta Rhei het predicaat Topsportvriendelijk kregen van het Olympisch Netwerk Noord Holland en één sporttalentbeleid gaan voeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ton Liefaard de rector van het Hermann Wesselink College vertelt hoe belangrijk dit convenant is voor alle deelnemers en vooral voor de leerlingen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De aanwezigen volgen met grote interesse de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter van der Aart, manager van het Olympisch Netwerk Noord-Holland aan het woord


Alleen scholen, die specifiek beleid hebben voor sporttalenten komen voor zo'n predicaat in aanmerking. Op initiatief van het Sportbedrijf Amstelveen werkten bovengenoemde partijen al enige maanden toe naar deze erkenning. Alle scholen voeren één eenduidig sportbeleid voor leerlingen met sporttalent, zodat er geen sprake is van concurrentie en het voor de talentvolle leerling niet uitmaakt, welke school voor voortgezet onderwijs hij, of zij kiest. Sporttalenten leggen al op jonge leeftijd de basis voor hun toekomstige sportcarrière.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, wethouder Sport tekent het convenant en Agnes Brunninkhuis, coördinator Talentontwikkeling Sportservice Amstelveen, onderdeel van het Sportbedrijf Amstelveen helpt mee


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw drs Frouwke van Leeuwen, afdelingsleider van het Keizer Karel College en de heer Jan Tonkes, manager sportstimulering van het Sportbedrijf Amstelveen met het getekende convenant


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter van der Aart overhandigt een gedenkplaat aan Ton Liefaard de rector van het Hermann Wesselink College. Deze borden kregen overigens alle deelnemers en ze kunnen het op de schoolmuur bevestigen als bewijs, dat ze
een Topsportvriendelijke school zijn


Daarom is het belangrijk, dat het sport- en schoolprogramma op elkaar wordt afgestemd en elke school een talentencoördinator heeft. Sporttalenten kunnen met deze aanpak in hun sociale omgeving hun school afronden en tegelijkertijd hun talenten blijven ontwikkelen.

Dave Offenbach, directeur Sportbedrijf Amstelveen: 'Het Sportbedrijf zorgt voor de intakes en begeleiding van de talenten, houdt overleg met de scholen, trainer/coach, ouders en brengt advies uit naar de school. Waar nodig, ondersteunt het Sportbedrijf het talent ook voor medische zaken, huiswerkbegeleiding en is de tussenpersoon in de contacten met leerplichtambtenaren.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Als laatste werd een groepsfoto gemaakt: vlnr.: Alijn van Hoorn (Amstelveen College), Ton Liefaard (HWC), Dave Offenbach (Sportbedrijf Amstelveen), Frouwke van Leeuwen (KKC), Bert de Weerd (Panta Rhei), Peter van der Aart (Olympisch Netwerk NH), Jan Tonkes (Sportbedrijf Amstelveen), Peter Bot wethouder Sport en het karate team


Peter Bot, wethouder Sport: 'Amstelveen kent om dit moment zo'n 90 talentvolle leerlingen op topsportniveau. Nu deze scholen allemaal Topsportvriendelijk zijn, kunnen nieuwe talenten de keus maken om in hun eigen woonplaats sport en school te combineren op een school naar keuze. Zo hoeven jonge kinderen niet te reizen naar zogenaamde Topsport Talent Scholen, waarvan er in Noord-Holland bijvoorbeeld maar vier zijn. Ik ben er trots op, dat Amstelveense scholen met het Sportbedrijf dit voor onze talentvolle sportjeugd hebben bereikt'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.