Bijgewerkt: 15 juli 2024

Topsportaanpak Amstelveen slaat aan

Nieuws -> Sport

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2008

Om de topsportaanpak vorm en inhoud te geven heeft de gemeenteraad in 2007 besloten om onder voorwaarden een Stichting Topsport Amstelveen (STAV) op te richten en een primair voor topsport geschikte multifunctionele accommodatie te bouwen. In de afgelopen periode heeft Amstelveen onderzoek verricht naar draagvlak voor een verdere invulling van een dergelijke topsportinfrastructuur in haar gemeente. Gebleken is dat deze nadrukkelijk is verbreed onder betrokken partijen zoals topsportverenigingen, het Amstelveens Sportbedrijf en de Stichting Sportpromotie Amstelveen.

Het enthousiasme voor het gemeentelijke initiatief groeit. Er zijn inmiddels veelbelovende aanzetten gegeven die de kans op succes vergroten. Zo hebben de twee Amstelveense volleybalverenigingen Dela Martinus en AMVJ van hun intentie tot samenwerking blijk gegeven door gezamenlijk het nationale kampioenschap damesvolleybal te organiseren.

Afvalcontainer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Volleybalwedstrijd in de Emergohal in 2007


Het Amstelveens Sportbedrijf ondersteunt de plannen en is tevens bereid om de STAV organisatorisch onder haar hoede te nemen. Ook het bestuur van de Stichting Sportpromotie Amstelveen ondersteunt de plannen van harte en wil als organisatie opgaan in de STAV. De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) heeft aangegeven in de toekomstige topsporthal interlandwedstrijden te willen organiseren.

Ook het lokale bedrijfsleven reageert positief. Bedrijven zien mogelijkheden op het gebied van sponsoring. De afgelopen periode is echter nog te kort geweest om concrete toezeggingen te verwerven. De komende periode werkt de gemeente hier hard aan. Zo gaat het college het bedrijfsleven verder enthousiasmeren en stelt zij op korte termijn een ‘task force’ in. Hierin nemen personen deel uit het Amstelveense bedrijfsleven, politiek en de sportwereld. Samen zetten zij zich in voor het Amstelveense topsportbeleid en doen zij aanbevelingen voor het aantrekken van een topsportmanager.

In december 2008 moet het resultaat van de acties helder zijn. Naar verwachting beslist de gemeenteraad die maand of er in voldoende mate aan de gestelde voorwaarden is voldaan en of er voldoende vertrouwen en ambitie is om op de ingeslagen weg verder te gaan die moet leiden tot de vaststelling: ‘Amstelveen, ook topsportstad’!.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.