Bijgewerkt: 8 december 2021

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-07-2005

Samenvatting van de toespraak bij de installatie van de burgemeester van Amstelveen

Donderdag 7 juli 2005.


(Mevrouw de Voorzitter),

Dames en Heren, lieve Marian, Sanne en Bart, lieve ouders, lieve schoonvader, broer Koos, familieleden, vriendinnen, vrienden en bekenden. Vandaag is het zover. De installatie van de burgemeester van Amstelveen.

Twee weken geleden nam ik afscheid van de Utrechtse gemeenteraad en vervolgens van de inwoners van de stad. Vorige week donderdag droeg ik mijn werkzaamheden als wethouder over aan mijn opvolger Gerard Abrahamse.

Afgelopen vrijdag ben ik hier in Amstelveen als uw burgemeester begonnen. Meteen ben ik ingewijd in de Amstelveense gebruiken. Deze eerste week concentreer ik mij op wat rood (de brandweer), wit (GGD en de geneeskundige hulpverlening) en blauw (politie en justitie) betekent en vermag, hier in Amstelveen. Het aantal reacties vanuit de Amstelveense samenleving in de vorm van brieven, emails, telefoontjes, bloemen en allerlei andere lieve dingen is overweldigend. Zelfs de locale pers bleek zeer actief.


Ik ervaar het als een steun in de rug bij de start van mijn werkzaamheden. Ik heb er veel zin in, dames en heren. Aan de slag te gaan op basis van de profielschets, met inachtneming van de kaders die de Raad stelde en zal stellen en op basis van de bouwstenen zoals in het collegeprogramma vastgelegd. Samen met u te werken aan de verder vorm en inhoud geven aan de dualisering. Dualisering is niet alleen kwestie van procedures, maar ook van inhoud en houding.2005-Jan-van-Zanen-speechBurgemeester Jan van Zanen tijdens zijn speech op 7 juli 2005(Gemeente Amstelveen 2005)
Het is een niet geringe opgave in de voetsporen te treden van mijn ambtsvoorgangers. Met name van mijn directe voorganger, de heer Kamphuis. Burgemeester te zijn van en voor alle Amstelveners, het is mij een grote eer.

Utrecht en Amstelveen.

Utrecht de kleinste van de grote vier steden. Daarom niet de minste. Amstelveen, zelfbewuste gemeente. Naast de grootste van de grote vier. Beide steden gelegen in sterke regio's.

Ik zie uit naar de samenwerking met de collega's in het Amstelland-Meerlanden overleg. Datzelfde geldt voor de samenwerking op het thema veiligheid. Veiligheid in brede zin, zoals Amstelveen daar op integrale wijze invulling aan geeft. De gemeenteraad geeft aan het thema veiligheid terecht een hoge prioriteit.

Amstelveen en Utrecht.

Utrecht ligt op het kruispunt van water, spoor en autowegen. Met alle voor- en nadelen. Amstelveen voegt nog een extra dimensie toe. Vervoer door de lucht. Mobiliteit speelt in Utrecht, ook hier in Amstelveen. De komende tijd zal dit thema alleen nog maar aan belang toenemen, schat ik in.

Dames en heren, niemand kan er omheen.

En zeker niet een burgemeesterdie niet houdt van zoete broodjes bakken. Zonder wrijving geen glans. De financieel-economische omstandigheden zijn minder gunstig dan voorheen. Her en der is inschikken, opnieuw prioriteren of gewoon ombuigen noodzakelijk. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Utrecht en Amstelveen. Amstelveen koos vorig jaar. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn, maar het is wel goed - ook als het economisch minder gaat – als raad en college heldere keuzes blijven maken.

De grote en de kleine economie zijn in beide steden stevig aanwezig. In Amstelveen bovendien met een sterk internationaal accent. Ik ben vast van plan mij als burgemeester samen met u stevig in te zetten voor gunstig ondernemingsklimaat in Amstelveen.Utrecht heeft de historische binnenstad en Hoog Catharijne, Amstelveen een inmiddels zeer modern en prijswinnende stadshart.

In 1961 - mijn geboortejaar – opende hier het winkelcentrum Het Binnenhof. Vanaf 1993 – om te beginnen met het Cobramuseum – werd het totaal vernieuwd. Complimenten voor de durf en het resultaat. Amstelveen een stad in het groen. Met prachtige heemparken. En - net als Utrecht - een Wilhelminapark!

Dames en Heren,

U haalde uw burgemeesters de afgelopen eeuw overal vandaan: van Assen tot Heerjansdam. De burgemeester die voor u staat bracht zijn jeugd door in Edam en het grootste deel van zijn werkzame leven in Utrecht. Een Noord-Hollander met Utrechtse ervaringen. Plattelander èn groot-stedeling…

Het burgemeestersambt is nieuw voor mij. Ik zal putten uit mijn bestuurlijke ervaring en die van mijn ambtsvoorgangers. Ik zal er vooral een eigen persoonlijke invulling aan geven. Accenten leggen en allicht her en der op termijn verleggen. Een liberaal ben ik en blijf ik. Het zal anders zijn en wennen voor iedereen.

Als één van de belangrijkste opdrachten zie ik burgemeester te zijn voor en van alle Amstelveners. Ik vind het prachtig in dit nieuwe ambt opnieuw de publieke zaak te kunnen dienen.

Tegen de hypes, modetrends, opvliegers, vol te houden. Koersvast te zijn en daarmee een duurzame bijdrage te leveren aan noodzakelijke ontwikkelingen. Je bereikt daarin nooit of zelden iets in je eentje. De dimensie - die van de mensen die samenwerken en van elkaar leren – bij het dienen van de publieke zaak, is voor mij van grote persoonlijke betekenis. Gemeenschapszin bevorderen. De stad is van ons allemaal!

Dames en heren,

In september 1997 hield de toenmalige waarnemend voorzitter van de gemeenteraad mijn voorganger bij zijn installatie voor, dat hij hoopte dat de nieuwe burgemeester

"… op natuurlijke wijze betrokkenheid …" met de Amstelveense samenleving zougaan delen,net zoals raadsleden. Zowel in het werk als thuis ben ik dat vast van plan. Privé door zo snel mogelijk naar Amstelveen te verhuizen. Wij gaan er vanuit in augustus in Amstelveen te wonen. Zakelijk door na de vakantieperiode en onze
verhuizing onmiddellijk bij voorkeur op de fiets de stad, wijken en buurten in te gaan. Op zoek naar de mensen waarvoor wij dit werk allemaal doen. Bereikbaar en aanspreekbaar te zijn.


Een burgermeester.

Ook via de nieuwste communicatiemiddelen. Ik ben trots hier burgemeester te mogen zijn. In een stad met illustere kunstenaars als Jan Verschoor en Pieter de Monchy. Met de beste bibliotheek van het land. Met het Amsterdamse Bos in Amstelveen. En de mooiste Amstelveense begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam.

Dames en heren,

In mijn sollicitatiebrief schreef ik onder meer:

" …Amstelveen is een schitterende gemeente, internationaal georiënteerd, met de ambitie dat ook te blijven … Graag stel ik mijn enthousiasme, energie en werkkracht ten dienste aan de gemeente Amstelveen …". En zo is dat. U kunt op mij rekenen.

Jan van Zanen


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.