Bijgewerkt: 4 maart 2024

Toeritdoseerlichten op de A9

Nieuws -> Regio

Bron: Min. Rijkswaterstaat
30-10-2008

Vanaf 27 oktober 2008 krijgen weggebruikers naar de A9 sneller actuele reisinformatie via bermDRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen in de berm). Ook verbetert de doorstroming op de A9. Toeritdoseerlichten op de opritten naar de A9 bij de aansluitingen Rottepolderplein, Haarlem Zuid/Zandvoort, laten het verkeer gedoseerd op de A9 toe. Hierdoor voegt het verkeer gelijkmatiger in op de A9.

De verwachting is dat de duur van de files op de A9 korter wordt en dat de files in de ochtend- en avondspits later beginnen. Daarnaast zijn ze vroeger opgelost. Het kan zijn dat weggebruikers bij de toeritdoseerlichten iets langer moeten wachten. Dit is afhankelijk van het tijdstip van de spits. Per saldo krijgen de meeste weggebruikers voordeel: kortere reistijd naar bestemming en betere doorstroming op de A9.

De bermDRIPs in de regio IJmond geven de actuele verkeerssituatie van de A9 en van de provinciale wegen N203/N8, N246 en N202 richting Amsterdam weer. Weggebruikers kunnen met die informatie een betere routekeuze maken naar hun bestemming.Ook krijgen zij sneller informatie over incidenten op het wegennet en de omleidingen. De bermDRIPs staan op de Parkweg in IJmuiden en Velsertraverse Velsen Noord richting Velsertunnel. En op de Wijkermeerweg in Beverwijk, in de toerit A9 in Heemskerk en op de N203 in Uitgeest richting A9.

File A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

File op de A9. Het is twijfelachtig, dat door de plaatsing van een paar toeritdoseerlichten de files op de A9 zullen verdwijnen. Maar straks in het Stadshart op de Keizer Karelweg worden de files veel langer bij de opritten naar de A9


Nog meer toeritdoseerlichten naar A9

In de komende tijd komen er ook doseerlichten naar de A9 bij Aalsmeer, Amstelveen-Stadshart en Ouderkerk aan de Amstel (Amstelveen). Deze zijn in het eerste kwartaal van 2009 operationeel. Ook zal dan het hoofdrijbaandoseerlicht bij het knooppunt Velsen op de A22 in werking gesteld worden.

Samenwerken aan vlottere en betere doorstroming in Noord-Holland

De maatregelen bermDRIPs in de regio IJmond en de toeritdoseerlichten naar de A9 en A22 maken onderdeel uit van de gezamenlijke Netwerkvisie Noord-Holland. Provincie Noord-Holland, gemeenten en Rijkswaterstaat werken samen vanuit deze visie aan een vlottere en betere doorstroming op de Noord-Hollandse wegen voor het verkeer.

Het verkeer kan door het treffen van dynamische verkeersmanagement maatregelen zoals het plaatsen van toeritdoseerlichten, dynamische route-informatiepanelen in de berm en het optimaliseren van verkeerslichten beter worden gestuurd en de bestaande wegen worden efficiënter gebruikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.