Bijgewerkt: 21 maart 2023

Toename van sluipverkeer in de straten van Bovenkerk door de bussluis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-11-2022

Uitspraak rechtbank Amsterdam betreffende beroep Actiecomité Veilig Bovenkerk. Op 26 januari 2021 heeft het College B en W Amstelveen een verkeersbesluit genomen voor het aanleggen van een bussluis in de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk, ter hoogte van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Reden voor dit verkeersbesluit was de overlast en verkeersonveiligheid die werd veroorzaakt door de aanwezigheid van doorgaand verkeer over deze route.

Tegen dit besluit is beroep aangetekend door Actiecomité Veilig Bovenkerk, waarin gesteld werd dat het verkeersbesluit onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen en onvoldoende rekening is gehouden met toename van sluipverkeer door de woonstraten van Bovenkerk als gevolg van het wegvallen van de verbinding Legmeerdijk-Bovenkerkerweg.

De rechtbank van Amsterdam heeft het beroep van het Actiecomité op 27 oktober 2022 ter zitting behandeld en op 8 november 2022 uitspraak (pdf 10 pagina’s) gedaan. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, het verkeersbesluit vernietigd en het college opgedragen om bin­nen twaalf weken een nieuw verkeersbesluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De bussluis aan de Noorddammerlaan-Legmeerdijk, ter hoogte van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk op 17 december 2021

De rechtbank is van mening dat het verkeersbesluit op onzorgvuldige wijze is voorbereid. Tijdens het draagvlakonderzoek is naar mening van de rechtbank niet alle informatie die op dat moment beschikbaar was gedeeld met de deelnemers aan de enquête. De betrokken belangen hadden daarnaast ook in het verkeersbesluit kenbaar moeten worden afgewogen, hetgeen niet is gebeurd. Verder heeft het college naar de mening van de rechtbank in het verkeersbesluit onvoldoende onderbouwd welke verkeerskundige en andere gevolgen de onderzochte varianten zullen hebben en waarom het college uiteindelijk voor de variant met een knip in de bocht bij de St. Urbanuskerk heeft gekozen.

Het verkeersbesluit is daarmee gebrekkig gemotiveerd. Het college is opgedragen om een nieuw verkeersbesluit te nemen, waarin het college alle betrokken belangen zichtbaar weegt, en de uiteindelijke keuze onderbouwt. Wel heeft de rechtbank besloten dat de bussluis met bijbehorende voorzieningen in elk geval nog tot zes weken na het nemen van het nieuwe verkeersbesluit mogen blijven. Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open (binnen zes weken). Het college zal zich komende week beraden op de te nemen vervolgstappen en daar op korte termijn over informeren.

Terugblik: Het College van B en W van Amstelveen besloot in januari 2021 tot de bussluis om Bovenkerk verkeersveiliger te maken, na verkeersanalyses en een participatietraject in de buurt. De route langs de Urbanuskerk werd door autoverkeer gebruikt als doorgaande route, langs woningen en dwars door Bovenkerk. 'Het is een smalle weg die ook door fietsers en bromfietsers wordt gebruikt en niet geschikt is als doorgaande ontsluitingsroute in de noord-zuidverbindingen in Amstelveen. Het drukke doorgaande verkeer langs deze route zorgde voor een onveilige verkeerssituatie' – vertelde Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer op 29 september 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.