Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Toelichting initiatiefnemers gezondheidscentrum Maritsa

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Initiatiefnemers gezondheidscentrum Maritsa
01-05-2009


Naar aanleiding van de commotie rondom de plannen voor een nieuw zorgcentrum op de Maritsa willen wij, als initiatiefnemers, ook onze kant van de zaak toelichten.

Wij zijn allemaal werkzaam in de wijk Groenelaan, als huisarts, fysiotherapeut of apotheker, en voelen ons erg betrokken bij de wijk. We koesteren al langere tijd de wens om een gezondheidscentrum in de wijk te creëren, waarin we onze krachten kunnen bundelen en door middel van samenwerking de zorg optimaal aan kunnen passen aan de behoeftes van de wijk.

In het verleden is ook al eens geprobeerd om een gezondheidscentrum op te richten aan de Maritsa. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat de betrokken huisartsen stopten met het huisartsenwerk en er geen opvolging was. Vervolgens is er een periode geweest met veel waarnemend huisartsen.

De zoektocht naar geschikte opvolgers ging erg moeizaam, mede vanwege het ontbreken van goede huisvesting. Uiteindelijk is het wel gelukt, resulterend in de praktijken Alpenstein en Boodt. De wens voor het oprichten van een gezondheidscentrum is al die tijd blijven bestaan.

Een centrum biedt veel voordelen voor zowel patiënt als zorgverlener. We zullen gezamenlijk zorgprogramma’s gaan ontwikkelen voor doelgroepen in de wijk en kunnen hiervoor gespecialiseerde verpleegkundigen inzetten.

Mensen zullen vaak alles in een bezoek kunnen regelen, bijv eerst naar de huisarts en meteen door naar de apotheek. Er is gemakkelijk overleg tussen de verschillende zorgverleners, waardoor de zorg beter op de persoon afgestemd kan worden . Daarnaast zal het centrum op werkdagen altijd open zijn, ook in vakanties.

Naast de wens tot een zorgcentrum met veel mogelijkheden is er ook een noodzaak. De huisartsen die op dit moment gevestigd zijn in de Groenelaan, kunnen niet blijven zitten waar zij nu zitten. De ruimtes voldoet niet aan de eisen en de contracten lopen binnenkort af. Dit geldt ook voor de fysiotherapiepraktijk en op termijn voor praktijk Kierkegaard. Het centrum moet dus op korte termijn te realiseren zijn. Zonder goede huisvesting is binnen enkele jaren de continuïteit van zorg niet te garanderen.

Op dit moment is er een tekort aan huisartsen apothekers assistentes en verpleegkundigen. Zonder goede huisvesting wordt het steeds moeilijker goede mensen aan te trekken. De nieuwe generatie wil niet in een kleine praktijk werken, maar in een centrum. Overal in de omgeving worden dit soort centra geopend of gebouwd. Wij willen graag voorkomen dat er eenzelfde situatie ontstaat als een paar jaar geleden, waarin de oudere huisartsen in deze buurt geen opvolging vinden.

Kortom, wij zetten ons vol energie in voor de komst van dit gezondheidcentrum. Deels uit noodzaak, maar vooral ook omdat we de passie hebben om goede zorg te willen leveren. Zorg aangepast aan de eisen van de tijd en de behoeftes van de wijk Groenelaan. We willen daarbij gebruik maken van de kansen van samenwerking en tevens oog houden voor het persoonlijk contact.

Huisartsen van praktijk Alpenstein, Boodt en Kierkegaard

Fysiotherapie Alpenrondweg

Apotheek GroenelaanAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.