Bijgewerkt: 20 maart 2023

Toch toekomstplannen voor De Uiterton

Nieuws -> Gemeente

Bron: Henk Morel
24-10-2021

Bij De Uiterton aan de Amsterdamseweg 304 waren op 14 oktober 2021 drie wethouders Marijn van Ballegooijen (PvdA), Frank Berkhout (D66) en Herbert Raat (VVD) op bezoek. Zij bekeken de locatie met jeugdboten en kregen toelichting van de aan het werk zijnde Uiterton-vrijwilligers.

Foto Amstelveen
(Foto H.C. Morel - 2021)

Vlnr.: Wethouders Marijn van Ballegooijen, Herbert Raat, Frank Berkhout en Jan Kooiker van Rotary Amstelveen-Amstel rond de tafel in De Uiterton op 14 oktober 2021


Daarna werd het eerder ingediende plan 'De Groene Oase' besproken, waarin is beschreven hoe in de toekomst deze mooie locatie een intensiever gebruik kan krijgen. Het is de bedoeling dat er gelegenheid komt voor buurtinitiatieven en ontmoeting met vaker open huis, naast het reeds bestaande restauratiewerk aan varend erfgoed door vrijwilligers van De Uiterton. 

Aan een moederbrief, vele raadsleden mét de grootse inzet van Rotary Amstelveen-Amstel en van Amstelidee is het te danken, dat het onzalige idee van een jaar geleden, stoppen en afbraak, aan de kant is geschoven. Over enkele knelpunten van het plan volgde gedachtenwisseling. De wethouders boden tijdsruimte om komend jaar de geopperde ideeën gestalte te geven. Hopelijk is binnenkort het komen en gaan van mensen en activiteiten toegenomen, in deze groene strook van Park De Braak, rijksmonument.

Foto Amstelveen
(Foto H.C. Morel - 2021)

Vlnr: Jan Kooiker, Chrétien Mommers (Rotary), Hugo van der Kooij, Chris Nanninga (Amstelidee), Marijn van Ballegooijen, Herbert Raat, Frank Berkhout, (wethouders gemeente Amstelveen) in De Uiterton op 14 oktober 2021


Bedoeling is, dat een aantal maatschappelijke groeperingen gaan gebruik gaan maken van de ruimte, nog nader af te spreken. Gedacht wordt aan buurtbewoners, een timmerwerkplaats, duofietsen en startpunt voor wandeling, natuurstudie en dergelijke activiteiten.

Sinds 1997 ontvangt Stichting de Uiterton subsidie van de gemeente Amstelveen voor het bevorderen van welzijn van jeugd en ouderen door het bouwen van en varen met scheepjes. De subsidie bedraagt ongeveer 30.000 euro per jaar en wordt bekostigd vanuit het jeugdbudget.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het hoofdgebouw van De Uiterton aan de Princesselaan 1 en 2 in Amstelveen in 2012


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Henk Morel, oprichter van de Stichting Uiterton, vertelt over de werkzaamheden van zijn organisatie op 17 maart 2012


Begin 2021 heeft de gemeente Amstelveen bekend gemaakt dat de subsidierelatie wil te beëindigen. Gebleken is dat de subsidiekosten voor De Uiterton hoog zijn in verhouding tot andere jeugdwelzijnsactiviteiten. Daarbij zijn de activiteiten die De Uiterton tegenwoordig organiseert vooral gericht op en verricht door (kwetsbare) ouderen. Slechts een zeer beperkt deel van de activiteiten is gericht op de jeugd. Door de recente nieuwe plannen en adviezen onder andere van de lokale politiek zoals GroenLinks-Amstelveen willen de wethouders toch niet stoppen met het subsidiëren van de Stichting De Uiterton. Als de plannen meer definitief worden zal de stichting daar nader mededeling over doen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.