Bijgewerkt: 11 juni 2023

Tijdens jaarwisseling 2012-2013 weer lik-op-stuk beleid

Nieuws -> Politie

Bron: OM
28-12-2012

Net als voorgaande jaren zal er ook tijdens de komende jaarwisseling op 31 december 2012 - 1 januari 2013 hard worden opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-op-stuk-beleid toegepast. In alle arrondissementen worden in januari (super)snelrechtzittingen gehouden.

Het OM zal zwaardere straffen eisen en waar mogelijk zullen opgelegde taakstraffen kort na de jaarwisseling moeten worden uitgevoerd. Ook opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten.

Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal in alle Oud & Nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders. Indien er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) dan zal de strafeis met 200 procent worden verhoogd.

Ook zal het OM hogere straffen eisen voor iedereen die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk, of zelf vuurwerkbommen maakt, of zelfgemaakte vuurwerkbommen afsteekt. Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Opgelegde taakstraffen moeten zoveel als mogelijk kort na de jaarwisseling uitgevoerd worden en opgelegde gevangenisstraffen zullen zoveel als mogelijk direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

De aangerichte schade wordt direct, of tijdens een (super)snelrechtzitting op de daders verhaald. Is de grootte van de schade dan nog niet bekend, dan krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te starten. Bij de kantonrechter kan dit op een eenvoudige en snelle manier.

vuurwerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)Voetbalwet

Naast de burgemeester kan ook de officier van justitie bij verstoring van de openbare orde in de aanloop naar de jaarwisseling, vooruitlopend op de strafrechtelijke afdoening door de rechter, aan verdachten direct een voorlopige maatregel opleggen. Dit kan een straatverbod, contactverbod, of meldingsplicht zijn.

Het opleggen van deze voorlopige maatregel gebeurt op basis van de wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (wet MBVEO), ook wel bekend als de voetbalwet. Deze wet biedt ook een strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen tot het plegen van geweld tegen personen en goederen.

Supersnelrecht

Supersnelrecht betekent, dat verdachten binnen de termijn van inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht. Het zal naar verwachting vooral gaan om feiten als openlijk geweld, vernielingen, brandstichting en geweld tegen personen met een publieke functie, maar als zich andere feiten voordoen, kunnen deze ook op de supersnelrechtzitting worden behandeld.

In verband met de korte termijn tussen aanhoudingen en behandeling ter zitting moet het gaan om -bewijstechnisch gezien- relatief eenvoudige zaken. OM, rechter en verdediging moeten tijdig kunnen beschikken over een compleet dossier. Dat betekent, dat complexere zaken, waarin aanvullend onderzoek nodig is (zoals bij grote ordeverstoringen) in het algemeen niet in aanmerking komen voor supersnelrecht.

Gewoon snelrecht

Naast supersnelrecht bestaat ook nog het 'gewone' snelrecht. In alle arrondissementen zullen begin volgend jaar snelrechtzittingen plaatsvinden. Snelrecht houdt in, dat de verdachte die na inverzekeringstelling in bewaring wordt gesteld, binnen de bewaringstermijn van veertien dagen voor de politierechter moet verschijnen.

Themazittingen

Naast supersnelrechtzittingen en 'gewone' snelrechtzittingen zullen er in de eerste weken van januari 2013 themazittingen worden gehouden voor die zaken die niet via (super)snelrecht kunnen worden afgedaan. Dat geldt voor feiten van geringe ernst, of feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis gevorderd kan worden.

Personen die daarvan verdacht worden, zullen tijdens de jaarwisseling worden aangehouden en direct een dagvaarding uitgereikt krijgen voor een politierechterzitting of een uitnodiging voor een taakstrafzitting van het OM.

Sneller hoger beroep

Indien hoger beroep wordt ingesteld door veroordeelden of het OM, zullen de ressortsparketten en de gerechtshoven deze zaken met voorrang behandelen. Met het gebruik van snelrecht en supersnelrecht wil het OM net als vorige jaren het signaal afgeven, dat normoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.