Bijgewerkt: 8 december 2021

Tijdelijke vergoeding reiskosten Roelof Venemaschool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-08-2010

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen vergoedt de helft van de kosten van het vervoer van leerlingen van de Roelof Venemaschool naar hun tijdelijke gymlocatie. Het gaat om twee groepen leerlingen die gedurende ca. 9 maanden in een gymzaal aan het Oostelijk Halfrond gymmen. Naar verwachting gaat het hier om een bedrag van circa € 5.000.

Lopen is geen optie, omdat het te veel tijd in beslag neemt. Gelet op de leeftijd van de leerlingen (groep 6) en de verkeerssituatie is fietsen geen aanvaardbaar alternatief.  Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs: ‘Strikt genomen valt de afstand binnen de norm zoals vastgesteld in de Verordening onderwijshuisvesting. Het college meent echter dat er bijzondere omstandigheden zijn.

Zo is de afstand tussen school en gymlocatie relatief groot, is de verkeerssituatie her en der ingewikkeld en zijn de leerlingen vrij jong. Bij wijze van uitzondering vergoedt het college de helft van de vervoerskosten tot de gymzaal bij de nieuwbouw van de Michiel de Ruyterschool gereed is. Naar verwachting is dit begin juni 2011 het geval’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.