Bijgewerkt: 5 december 2021

Tientallen migranten in Amstelveen zijn genaturaliseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb/CBS
14-03-2019

Naturalisatie vergroot kansen migrant – stond als titel van een artikel op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in april 2018. Of dat zo is kunt u onderaan lezen. In ieder geval was er in Amstelveen op woensdagmiddag 13 maart 2019 ook een naturalisatieceremonie georganiseerd door de gemeente in de raadzaal. Op de website van de gemeente Amstelveen staat: Als vreemdeling, kunnen de mensen op twee manieren de Nederlandse nationaliteit krijgen: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Eerst moet het naturalisatieverzoek ingediend worden bij de gemeente en de ambtenaar vertelt onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie, waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De raadzaal is helemaal vol met de 46 bijna Nederlanders en hun familieleden. Opvallend veel Britse onderdanen willen
genaturaliseerd worden en dat is geen wonder met al het gedoe over de Brexit


In Amstelveen werden 46 mensen uitgenodigd voor woensdag 19 maart 2019 om de naturalisatie ceremonie mee te maken en zij mochten hun familieleden meenemen. Zodoende waren er zeker 130 mensen. Alle 46 personen moesten zich stuk voor stuk melden en legitimeren. Desgewenst konden zij naar een ander tafeltje lopen om een Nederlands paspoort aan te vragen. Totdat alle personen waren geregistreerd kon men koffie of thee nemen met een klein stroopwafeltje erbij. Daarna liepen de ruim 130 mensen naar de raadzaal, waardoor die helemaal was 'uitverkocht'. Voor Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen was het ritueel niet onbekend en geroutineerd sprak hij de migranten van 20 verschillende nationaliteiten toe. Hier enkele delen uit de toespraak van burgemeester Eenhoorn:

'Hartelijk welkom allemaal hier in deze raadzaal van Amstelveen. Ik praat een beetje langzaam, want normaal gesproken rebbel ik heel snel en dan ben ik niet voor iedereen zo makkelijk te volgen. Wat mij opvalt is dat er zoveel mensen zijn, meestal ongeveer de helft, op deze naturalisatie bijeenkomst. En wat mij ook opviel is dat er zoveel mensen met een Indiase achtergrond zijn en zo veel van de United Kingdom, oftewel de Britten. Als dat nu is omdat het gisteren alweer misging in het parlement in Londen weet ik niet, maar het is een beetje ongebruikelijk. Verder van all over the world.

Het is heel bijzonder in deze internationale wereld dat wij het toch belangrijk vinden om de nationaliteit op een gegeven moment over te nemen van het land, waar je woont. U bent misschien getrouwd met een Nederlander, of Nederlandse, of je hebt zo langzamerhand wortel geschoten, je bent hier ineens thuis of na verloop van tijd ben je thuisgeraakt. Ik weet zeker dat er ook voor een aantal onder jullie een einde gekomen is aan een hele lange tocht, dat dit het eindpunt is en jullie hier het Nederlanderschap willen oppakken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Burgemeester Eenhoorn loopt met twee ambtenaren een rondje in de zaal en degene die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Zij beloven hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Iedereen vanaf 16 jaar is verplicht de verklaring van verbondenheid af te leggen met de uitgesproken tekst: 'Dat verklaar en beloof ik, zo waarlijk helpe mij God almachtig'. Eigenlijk zijn er 2 versies van de verklaring van verbondenheid: 1 voor gelovigen en 1 voor niet-gelovigen


'In dit gezelschap is ook iemand aanwezig die ik al langer ken en dat is Varvara, die straks ook Nederlandse wordt. Varvara Denisova was een tijdje de kinderburgemeester van Amstelveen.' Burgemeester Eenhoorn vertelde tussendoor hoe iemand kinderburgemeester kan worden en het verschil met het kiezen van de burgemeester van een stad. Daarna vervolgde hij weer zijn speech: 'Het is een heel bijzondere dag, want het Nederlandschap neem je, je kiest voor deze nationaliteit. Maar verraad je daarmee ook je geschiedenis, je eigen roots, waar je vandaan komt? Ik hoop het niet, want het zou heel slecht zijn op een dag als vandaag om te zeggen: Nou ben ik Nederlander en dan laat ik alles achter mij. Niet doen, het is een stukje van je eigen identiteit, daar waar je vandaan komt, wat je geschiedenis is. Dàt is je identiteit, want dat heb je opgebouwd en nu voeg je daar iets aan toe. Je verandert niet en tegelijkertijd verandert het toch wel. Je bent ineens een stukje van de maatschappij geworden, waar je echt bij hoort. Hier ga je verder je identiteit ontwikkelen. Jullie hebben niet besloten om weer weg te gaan, maar gekozen voor het Nederlanderschap en daar wil ik jullie mee feliciteren. Wij zijn trots om Nederlander te zijn!' -aldus Bas Eenhoorn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Eén van de nieuwe Nederlanders is Anastasia uit Minsk - Belarus - en zij wordt door de burgemeester gefeliciteerd met haar Nederlandschap


Burgemeester Eenhoorn filosofeerde nog wat verder over hoe het dan komt dat je langzaam maar zeker besluit om Nederlander te worden en over eigen identiteit. Hij zei verder: 'Jullie wonen in een hele internationale gemeenschap, want 40% van de inwoners van Amstelveen heeft een buitenlandse achtergrond. Het is dus fantastisch om in Amstelveen te wonen en te werken in een gemeenschap met zoveel verschillende mensen. Dus ik hoop dat je nu Nederlander bent, het internationale meeneemt en het ziet als een verrijking van onze gemeenschap. Het is heel belangrijk dat wij allemaal onze cultuur en achtergrond meenemen en daarmee onze gemeenschap mooier maken. Zo meteen gaan jullie de verklaring van verbondenheid afleggen.'

De burgemeester las de verklaring voor: ‘Ik zweer of verklaar, dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer, of beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.’ Hij legde uit dat hij dan rond zou gaan en dat ieder apart staande de belofte of de eed moest afleggen. De belofte is - dat verklaar en beloof ik en de eed is - zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Tot slot zei de burgemeester: 'Wij zijn heel blij dat jullie er zijn en ik ga langs jullie lopen om de verklaring af te nemen en jullie krijgen dan de officiële papieren aangereikt en een blikje met stroopwafels van de Amstelveense markt en als ze warm zijn, zijn ze héél erg lekker.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw Denisova met haar dochters Ksenia en Varvara naast burgemeester Eenhoorn
Varvara was de tweede kinderburgemeester van Amstelveen


Vervolgens liep hij langs elke persoon en nam de eed/belofte af totdat alle 46 personen dit hadden gedaan. Daarna kon men desgewenst op de foto met de burgemeester en in de huiskamer van het raadhuis werd nog een drankje geserveerd. Het was een belangrijke dag voor de 46 mensen aangezien zij heel bewust hebben gekozen om zich te naturaliseren. Dat is niet niks want dat betekent voor veel mensen dat zij bewust hun vaderland, hun thuisland, met familie en vrienden achter zich laten om hier in Nederland en in dit geval Amstelveen een nieuwe toekomst op te bouwen. Het was een mooie middag en om privacy redenen kan Amstelveenweb niet veel meer laten zien dan deze publicatie. U als lezer heeft dan toch inzage gekregen, in wat het voor de betrokkenen inhield.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een blije Anastasia naast burgemeester Eenhoorn


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Iedere nieuwe Nederlander kreeg traditionele oer-Hollandse stroopwafels in een blikje met een in Delftsblauwe-stijl geschilderde windmolen. De siroop- of stroopwafel werd voor het eerst gemaakt in de loop van de 19de eeuw in Gouda


Naturalisatie vergroot kansen migrant. De Nederlandse nationaliteit aannemen: helpt dat bij een succesvolle integratie? Floris Peters onderzocht het tijdens zijn promotietraject, met behulp van statistische data van het CBS. Hij keek vooral naar de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Peters is duidelijk: naturalisatie doet ertoe.

Migranten die de Nederlandse nationaliteit aannemen vinden eerder een baan, verdienen meer en hebben vaker een koophuis. ‘Maar er is ook te zien dat het positieve effect van naturalisatie bij de ene groep migranten groter is dan bij de andere. Met name migranten uit economisch laagontwikkelde landen, die vaak een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, hebben baat bij naturalisatie.’ Op 28 juni 2016 heeft een meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel ter verlenging van de naturalisatietermijn. Momenteel komen migranten na vijf jaar onafgebroken verblijf in Nederland in aanmerking voor naturalisatie. Voor migranten die sinds drie jaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een Nederlandse partner is alleen toelating en hoofdverblijf in Nederland vereist op het moment van naturalisatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.