Bijgewerkt: 29 november 2023

Ter Horst verhoogt bod aan politiebonden

Nieuws -> Politie

Bron: MinBZK
15-01-2008

Minister Guusje Ter Horst (BZK) heeft haar bod aan de politievakbonden voor een nieuwe politie-cao met 0,5 procentpunt verhoogd. Daar bovenop biedt zij alle politiemensen in maart 2008 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Zij wil hiermee de huidige impasse doorbreken en doet een dringend beroep op de politievakbonden aanstaande donderdag te komen onderhandelen- meld het Ministerie van Binnenlandse Zaken in haar persbericht.

Politiebureau Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Politiebureau van de Politie Amsterdam-Amstelland district 4 Amstelveen- Noord, aan de Gerard Doulaan


De minister biedt nu 9,25 procent loonsverhoging (stapsgewijs over de periode tot 1 april 2010) voor de politiemensen die al lange tijd het operationele politiewerk op straat doen (de executieve politiemensen tot en met schaal 9 aan het eind van hun schaal). Ongeveer 16.000 politiemensen zullen hiervan onmiddellijk profiteren.

De minister handhaaft ook de andere onderdelen uit haar openingsbod:  • 100 euro bruto per extra gewerkte zondag voor wie vrijwillig minstens vijf zondagen extra werkt;

  • 69 euro bruto per maand per studerend kind boven de 18 jaar (als compensatie voor veranderde zorgverzekering);

  • verruiming van de afbouw van de onregelmatigheidstoeslag voor politiemensen die overstappen naar een functie zonder deze toeslag, bijvoorbeeld specialistisch of leidinggevend; doorstromen wordt hierdoor aantrekkelijker.


Ter Horst houdt vast aan haar voorstel om de politiemensen die het zware, verantwoordelijke werk op straat doen, extra loonsverhoging te bieden.


Update:

Nederlandse Politie Bond-reactie op herzien cao-bod

Woensdagochtend 16 januari 2008 hebben de NPB en de andere drie landelijke politiebonden de minister van BZK een officiële gezamenlijke reactie doen toekomen op haar herziene CAO-bod.

Hieronder de integrale tekst:

'Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Excellentie,

In het onderstaande bericht treft u het standpunt aan van de politievakbonden n.a.v. uw formele bod van 15 januari 2008.

De politiebonden (NPB, ACP, ANPV en VMHP), die met u in conflict zijn over de inhoud van een nieuwe CAO voor de politie, hebben zorgvuldig gekeken naar de verbeteringen in het bod dat u gisteren tijdens een persconferentie lanceerde.

De bonden stellen vast dat de termijn van de CAO zou moeten worden verlengd met 3 maanden tot 27 maanden en dat daarvoor in de laatste fase het loonbod wordt opgehoogd met 0,5 procent tot 6,25 procent. Het rekenkundig gemiddelde komt daarmee zelfs nog iets lager uit dan in het eerste bod. (2,88 tegen 2,78 procent).

Daarnaast biedt u een eenmalige uitkering van 300 euro bruto voor alle medewerkers. Voor het overige is uw bod niet wezenlijk veranderd. Er rest nog slechts marginale ruimte, zoals u dat formuleert.

Geen uitzicht op een akkoord

Door de bonden is dit bod en uw uitnodiging om weer aan de overlegtafel plaats te nemen afgezet tegen de vraag of de verwachting reëel is dat met nader overleg het gat tussen dit bod en de eisen van deelnemende bonden kan worden overbrugd, zodanig dat een CAO kan worden gesloten. De conclusie is dat zoiets (op dit moment) niet mogelijk is.

Onderhandelingen niet heropend

Om die reden zullen de politiebonden niet op uw verzoek ingaan om het overleg te heropenen. Wel zijn de bonden bereid om in een gesprek hun zienswijze voor zover nodig nader te verduidelijken.

Om elke schijn te vermijden dat hieruit de gedachte kan ontstaan dat een akkoord binnen bereik ligt, zal de status van dat gesprek buiten het 'georganiseerd overleg' moeten liggen en kan het ook niet plaatsvinden op de door u voorgestelde datum en tijd. Dan voeren de bonden namelijk acties en er is geen reden om daar vanaf te zien.

Bron: Nederlandse Politiebond - www.politiebond.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.