Bijgewerkt: 2 december 2023

Tentoonstelling van Ayako Rokkaku in Museum Jan van der Togt

Nieuws -> Cultuur

Bron: Museum Jan van der Togt/Gallery Delaive
23-05-2019

Museum Jan van der Togt presenteert met trots de tentoonstelling 'Fumble in colors, tiny discoveries' ('Knutselen in kleuren, kleine ontdekkingen' ) van de Japanse kunstenaar Ayako Rokkaku. Naast de installatie van nieuwe schilderijen zal Rokkaku ook een overzichtstentoonstelling geven van het werk dat zij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Tijdens het openingsweekend, op 8 en 9 juni 2019, werkt Rokkaku live aan een nieuw schilderij. Bezoekers kunnen Ayako's verf zien en haar unieke manier van werken van dichtbij ervaren. In juli verhuist Rokkaku haar atelier naar het museum en geeft kinderen de kans om met haar te schilderen.Schildertechniek. Rokkaku is nooit naar de kunstacademie geweest, maar is volledig autodidact en ontwikkelt haar eigen unieke schildertechniek. Met haar blote handen brengt ze acrylverf direct op het doek of karton aan. Elk schilderij begint als een wandeling zonder specifieke bestemming. Ze begint te schilderen zonder een vooraf bepaald idee, waarbij ze schildert wat vanzelf gaat tot er langzaam een compositie ontstaat. Een dromerig, kleurrijk landschap, met kleine zwevende bloemen, dieren en schedels. Een terugkerend element in haar werk is de prominente aanwezigheid van jonge meisjes, die ze in de mangastijl schildert, met grote ogen en lange ledematen. Rokkaku vindt deze meisjes leuk om te schilderen en een manier om haar persoonlijkheid in haar schilderijen tot uitdrukking te brengen.

Foto Amstelveen
(Bron Gallery Delaive - 2019)

Ayako Rokkaku - Untitled - 2018 - 200 x 300 cm - Acryl op doek (Acrylic on canvas)


De pas 1,56 m hoge kunstenaar demonstreert regelmatig haar schildertechniek tijdens live schildervoorstellingen en werkt aan doeken die tot 7 meter breed kunnen worden. 'Ik hou van schilderen op iets dat veel groter is dan ik. Het heen en weer bewegen tussen de hoeken van zo'n groot doek geeft me het gevoel dat de kleuren door mijn lichaam vloeien'. Rokkaku heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met verschillende nieuwe technieken en materialen, waarbij hij wol- en kartoninstallaties, sculpturen van gelaagd acrylaat en handgeschilderde antieke Louis Vuitton koffers heeft gemaakt.

Ayako Rokkaku (ロッカクアヤコ) (Chiba, Japan 1982) woont en werkt afwisselend in Berlijn, Porto, Tokyo en Amsterdam. Ze maakte haar eerste schilderijen in 2002, waarbij ze met haar blote handen acrylverf op karton aanbrengt. Haar werk trok al snel de aandacht van de critici. In 2003 en 2006 won ze prijzen op Geisai, een kunstbeurs voor opkomende kunstenaars in Tokyo, georganiseerd door de wereldberoemde kunstenaar Takashi Murakami (Tokio, 1962). Sinds haar eerste solotentoonstelling in Gallery Delaive in 2007 is Rokkaku uitgenodigd om haar werk te exposeren in verschillende galeries en op kunstbeurzen in Azië, Europa en de Verenigde Staten. Ze had solotentoonstellingen in de Rotterdamse Kunsthal en het Danubiana Meulensteen Art Museum in Slowakije, die duizenden bezoekers trokken. Kunstkenners beschouwen Rokkaku als een van de meest veelbelovende hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met Galerie Delaive, Amsterdam.

Adres: Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50 1182 JE  Amstelveen Tel.: (020) 641 57 54 Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur . Toegangsprijzen: Volwassenen  € 11,50 13 t/m 18 jaar € 6,00 Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart, ICOM, Rembrandtkaart, Amstelveenpas. Gratis Combiticket Cobra Museum € 17,50.

Museum Jan van der Togt is proud to present the exhibition ‘Fumble in colors, tiny discoveries’ by the Japanese artist Ayako Rokkaku. In addition to installing new paintings, Rokkaku will also provide a retrospective of the work she produced in recent years. During the opening weekend, on 8 and 9 June, Rokkaku will work live on a new painting. Visitors will be able to see Ayako paint and experience her unique way of working up close. In July, Rokkaku will move her studio into the museum and give children the chance to paint with her.

Painting technique. Rokkaku never attended art school but is completely self-taught, developing her own unique painting technique. She applies acrylic paint directly to the canvas or cardboard with her bare hands. Every painting starts like a walk without a specific destination. She starts painting without a predefined idea, painting what comes naturally until a composition slowly starts to emerge. A dreamy, colorful landscape, with tiny floating flowers, animals and skulls. A recurring element in her work is the prominent presence of young girls, which she paints in the manga style, with large eyes and long limbs. Rokkaku considers these girls fun to paint and a way of expressing her personality in her paintings.The diminutive artist, who is just 1.56 m tall, regularly demonstrates her painting technique during live painting performances, working on canvases that can be up to 7 meters wide. “I love painting on something that is much bigger than I am. Moving to and fro between the corners of such a huge canvas makes me feel as if the colors are flowing through my body.” In recent years, Rokkaku has experimented with various new techniques and materials, creating wool and cardboard installations, sculptures made from layered acrylate and hand-painted antique Louis Vuitton suitcases.

Foto Amstelveen
(Bron Gallery Delaive - 2019)

Ayako Rokkaku - Untitled - 2018 - 200 x 300 cm - Acryl op doek (Acrylic on canvas)


Global citizen Ayako Rokkaku (ロッカクアヤコ) (born Chiba Japan, 1982) lives and works alternatingly in Berlin, Porto, Tokyo and Amsterdam. She created her first paintings in 2002, applying acrylic paint to cardboard with her bare hands. Her work soon caught the critics’ eye. In 2003 and 2006, she won prizes at Geisai, an art fair for emerging artists in Tokyo, organised by the world-famous artist Takashi Murakami (b. Tokyo, 1962).

Since her first solo show at Gallery Delaive in 2007, Rokkaku has been invited to exhibit her work in several galleries and at art fairs in Asia, Europe and the United States. She has had solo shows in Rotterdam’s Kunsthal and the Danubiana Meulensteen Art Museum in Slovakia, which attracted thousands of visitors. Art connoisseurs consider Rokkaku to be one of the most promising contemporary artists. The exhibition was developed in collaboration with Gallery Delaive, Amsterdam.

Address: Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50 1182 JE Amstelveen Tel.: (020) 641 57 54 Opening hours: Tuesday to Sunday from 11.00 - 17.00 hrs. Admission fees: Adults € 11,50 13 to 18 years € 6,00 Children to 12 years, Museumkaart, ICOM, Rembrandtkaart, Amstelveenpas. Free combination ticket Cobra Museum € 17,50Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.