Bijgewerkt: 4 maart 2024

Tegemoetkoming in kosten voor VOG van vrijwilligers

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen en OCA
30-06-2013

De fracties van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) en de ChristenUnie-Amstelveen zullen bij de behandeling van de Kadernota 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 een motie indienen, waarbij van het college wordt verlangd een regeling te treffen, waarmee tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt ten behoeve van Verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die ouderen ondersteunen, of die werkzaam zijn in het jeugd- en kinderwerk.

“Steeds vaker is een VOG in het vrijwilligerswerk vereist. In het belang van een goed functionerend vrijwilligerswerk is daarom een tegemoetkoming in de kosten van het verkrijgen van een VOG op zijn plaats”, aldus Henk Fokkink, fractieleider van de OCA.

Fokkink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Henk Fokkink, fractievoorzitter van OCA


In Amstelveen zijn zowel in het vrijwilligerswerk voor ouderen als in het jeugd- en kinderwerk veel vrijwilligers actief. De gemeente Amstelveen had al het plan om een regeling te ontwikkelen, waarmee de veiligheid van kinderen en jeugdigen die met vrijwilligers in aanraking komen, wordt vergroot door een tegemoetkoming in de kosten van een VOG voor vrijwilligers.

“Ook voor vrijwilligers die met ouderen werken bestaat een dergelijke regeling tot op heden niet. Ook veel oudere Amstelveners, waaronder zieke en bijvoorbeeld dementerende ouderen, worden door vrijwilligers ondersteund. Juist deze ouderen zijn een kwetsbare groep die het slachtoffer kunnen worden van een misdrijf.

Voor zowel het vrijwilligerswerk met ouderen als voor het jeugd- en kinderwerk geldt, dat bepaalde misdrijven vooral door bekenden van het slachtoffer worden gepleegd. Het is daarom voor een goed functionerend vrijwilligerswerk van belang, dat in de situaties dat een VOG vereist is voor het vrijwilligerswerk onder ouderen, of met jeugd of kinderen, de vrijwilliger een tegemoetkoming in de kosten van de VOG krijgt”, aldus Henk Fokkink, fractieleider van de OCA.

De motie die OCA en ChristenUnie zullen indienen vraagt daarom aan het college een regeling te treffen waarbij voor tegemoetkomingen in de kosten van VOG’s voor het jaar 2014 een éénmalig bedrag van maximaal € 15.000 ter beschikking wordt gesteld en na te gaan op welke wijze deze regeling voor de jaren na 2014 zou kunnen worden verlengd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.