Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Te weinig waar voor ons welzijnsgeld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
19-12-2007

Door Herbert Raat
Herbert Raat Amstelveen

Wij krijgen in Amstelveen te weinig waar voor ons welzijnsgeld. Cardanus, de stichting die € 5 miljoen per jaar ontvangt presteert onder de maat bij de uitvoering van het jeugdbeleid voor de groep van 12 tot 21 jaar.

Na veel gesprekken met buurtbewoners, ouders en jongeren die ik samen met mijn VVD-collega raadsleden Marius Rietdijk en Jacques Alberts heb gevoerd hebben wij deze conclusie getrokken. De doelstelling van de VVD voor 2008 is dan ook: het jeugdbeleid aanpakken en veranderen voordat het verder uit de hand loopt.

Westwijk

Nu de overlast in Middenhoven, waar extra toezicht is, minder is geworden komt  de situatie in Westwijk steeds meer in beeld. Naast veel klachten van buurtbewoners schrijft zelfs de wijkagent in zijn rubriek in Westwijk Info dat de toestand hem zorgen baart. Op het Westwijkplein staan volgens hem elke vrijdagavond 40 tot 50 jongeren die soms voor overlast zorgen.

Westwijkplein Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het Westwijkplein in Amstelveen


Zo schrijft hij dat er op het plein geen alcohol gedronken mag worden maar dat dit achter zijn rug om toch gebeurt. Daarom kondigt hij aan de jongeren en de ouders wakker te schudden door bonnen te schrijven. Ook pleit hij voor meer activiteiten voor de kinderen in het jeugdcentrum Down Town.

Mijn collega raadslid van Groen Links, Dorien Mijksenaar heeft onlangs ook al gepleit om sneller een nieuw jeugdcentrum neer te zetten in Westwijk vanwege de uitbreiding van de wijk.

Westwijkplein  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Zwart-wit overzichtfoto van het Westwijkplein


Cardanus

De agenda van de VVD op het gebied van het jeugdbeleid voor 2008 is duidelijk. Op de eerste plaats willen we dat de bestaande jeugdcentra zoals Down Town en het Galjoen vaker open zijn zodat jongeren minder op straat hoeven te hangen.

Downtown Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het DownTown bord boven de ingang van het jeugdcentrum in WestwijkOok willen we dat Cardanus zorgt voor goede en vaste begeleiders, vooral dat laatste is nu niet zo. Willen we voor de uitvoering hiervan extra geld naar Cardanus sturen? Absoluut niet.

Westend Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wijkcentrum Westend op Koninginnedag 2007


Wij gaan ons niet voor meerdere jaren vastleggen terwijl zij de uitvoering niet op orde hebben. Dan heb ik het nadrukkelijk niet over de mensen op de werkvloer maar over het management. Kortom als gemeenteraad moeten we kritisch kijken waar onze miljoenen nu blijven, en dan duidelijke keuzes maken wat we wel en wat we niet willen. Vervolgens moeten we de uitvoering van de afspraken controleren. Niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk.

College

Daarbij is het verstandig als het college van B en W meerdere aanbieders betrekt om de beste waar voor ons welzijnsgeld te krijgen. Ook partijen als het CDA (Marga Herteryck), OCA (Harry Fokkink) en anderen in de gemeenteraad willen dit, zoals bleek in de laatste raadscommissie Burgers en Samenleving.

Tot slot hebben we structureel meer toezicht op straat nodig en zullen we ouders consequent moeten aanspreken en verantwoordelijk moeten stellen als het niet goed gaat met hun kinderen. Jeugd wethouder Yeter Tan heeft namens het college beloofd om begin 2008 met een plan te komen, de bovengenoemde punten zijn hierin voor de VVD essentieel.


Onderstaande artikel is in de Westwijk Info nr 6 december 2007 verschenen. De schrijver is wijkagent Frits Kraamwinkel. Met zijn toestemming publiceren wij ook het artikel:

Geachte wijkbewoners

Wederom begin ik in mijn rubriek met de jeugd in de wijk. Ik kan hierover maar niet genoeg schrijven. De situatie thans in de wijk baart mij namelijk zorgen. Ik zie steeds meer jongeren op straat en zie daardoor op de ontmoetingsplaatsen de groep steeds groter worden. De bevolkingscijfers laten voor de Westwijk de komende jaren zien dat er nog veel meer jeugd in de puberleeftijd aan zit te komen.

Op het Westwijkplein staan op een normale maandagavond of vrijdagavond vaak 40 tot 50 jeugdigen. Het is nu eenmaal zo hoe groter een groep hoe groter de hinder en overlast wordt. Als wijkbewoners dag in dag uit een grote groep bij hun woning hebben staan worden ze dat een keer zat. Alhoewel ik tot dusver aan U heb gevraagd om zelfredzaam te zijn en de jeugd aan te spreken, is het voor deze bewoners haast ondoenlijk geworden.

Ook ik krijg daar steeds meer moeilijkheden mee. Ik werk vaak alleen en kom ogen te kort op het plein. Op het plein mag geen alcohol worden gedronken maar achter mijn rug wordt alcohol gedronken! Dit kan zo niet langer doorgaan!

Een van de maatregelen die wij als politie thans in de maak hebben is het wakker schudden van de jeugd en de ouders. Wij gaan dat doen door het verbaliseren van overtredingen. Kortom, wij gaan bonnen schrijven. Daarnaast blijf ik hameren om de handen eens uit de mouwen te steken. Het is nu meer nodig dan ooit het geval is geweest! In het wijkcentrum is een sporthal waar nog plaats is voor activiteiten.

Het jeugdcentrum DownTown is een aantal dagen in de week dicht. Neem contact op met stichting Cardanus Jeugd en jongerenwerk 020-5434545. E-mail naar het wijkplatform westwijk@wijkplatform.info of bel 020-6400628. Meld U aan als vrijwilliger en maak U sterk voor Uw kinderen en die van de wijk!

Frits Kraamwinkel, wijkteam Amstelveen-Zuid

Contact

Op straat, via wijkteam Amstelveen-Zuid, telefonisch via (0900) 8844 of op het spreekuur: iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in wijkcentrum Westend. Tevens kunt u hem een e-mail sturen via Frits.Kraamwinkel@amsterdam.politie.nl
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.