Bijgewerkt: 26 september 2021

Taalklas kreeg twee nieuwe beeldschermen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-11-2011

Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs overhandigde op donderdag 17 november 2011 twee beeldschermen aan kinderen van de taalklas. Maandagavond 14 november was in de school ingebroken en werden de oude monitoren gestolen.

De taalklas biedt buitenlandse kinderen die net in Amstelveen aankomen, een goede basis om aan te sluiten bij het 'normale' onderwijs. De computers zijn hierbij onmisbaar.

taalklas  Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Wethouder Herbert Raat overhandigt de twee computerschermen aan de leerlingen van de taalklas


Taalklas, of schakelklas?

De schakelklas, of taalklas is een voorziening voor kinderen met taalachterstand in het primair onderwijs. In de praktijk heet het taalklas. Het doel is deze leerlingen zodanig bij te spijkeren, dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs succesvol te (ver)volgen.

De leerlingen van de taalklas zijn voor vrijwel 100% nieuwkomers. Leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands moeten het Nederlands onder de knie krijgen en leren lezen, rekenen etc. Dat is een hele opgave. Het gevaar van onderschatting van de moeilijkheden van meertalige leerlingen ligt op de loer.

Vooral bij leerlingen die zich goed lijken te redden als het gaat om het dagelijks taalgebruik. Schoolboekentaal is echter andere taal: het is abstracter en heeft een hoger informatiegehalte. Vandaar, dat meertalige leerlingen in midden- en bovenbouw vaak uitvallen.

Het beheersen van de Nederlandse taal is essentieel om uitval op latere leeftijd te voorkomen. Uit onderzoek blijkt, dat in een taalklas meertalige leerlingen effectiever en daardoor sneller Nederlands leren. De taalklas is een voorziening binnen het lokaal onderwijsbeleid van de gemeente Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.