Bijgewerkt: 18 april 2021

Syrische vluchtelingen jonger dan 5 jaar gevaccineerd tegen polio

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
09-11-2013

Nederland vangt sinds enige tijd oorlogsvluchtelingen uit Syrië op. Eind oktober 2013 bleek, dat er in het noorden van Syrië een uitbraak van polio is. Vluchtelingen kunnen mogelijk het poliovirus bij zich dragen.

Het ministerie van VWS treft, op advies van het RIVM, uit voorzorg extra maatregelen om het risico voor eventuele verspreiding van poliovirus in Nederland te verkleinen. Het poliovirus is in Nederland overigens niet aangetroffen.

Kinderen grootste risico

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog, 2 jaar geleden, zijn er problemen met het voorheen goed functionerende vaccinatieprogramma in Syrië. Voor de oorlog was de vaccinatiegraad in Syrië meer dan 90%. Nu is een deel van de kinderen onder de 2 jaar niet, of onvoldoende ingeënt. Zij hebben het grootste risico op polio. Inmiddels zijn grootschalige vaccinatiecampagnes gestart, zowel binnen Syrië als in verschillende vluchtelingenkampen in de omringende landen.

brein Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Het brein is het centrale deel van onze zenuwstelsel. De corticobulbar (of corticonuclear) kanaal is een witte stof pad, dat de hersenschors verbindt met de hersenstam


Polio-inenting bij binnenkomst in Nederland

Het advies is om alle Syrische vluchtelingen jonger dan 5 jaar binnen 2 dagen na binnenkomst, een vaccinatie tegen polio te geven. Hierdoor wordt zo snel mogelijk een goede afweer opgebouwd en vermindert de kans op verspreiding van het poliovirus. Na een maand krijgen deze kinderen een vaccinatieaanbod volgens het standaard vaccinatieprogramma.

Intensivering rioolwater surveillance

Mochten de vluchtelingen drager zijn van het poliovirus, dan kan het virus worden gevonden in het rioolwater. In Nederland vindt een standaard rioolsurveillance plaats in gebieden met een lage vaccinatiegraad. Deze surveillance wordt uitgebreid met Ter Apel, de plaats waar vluchtelingen Nederland binnenkomen.

Inventarisatie vaccinatiestatus werknemers

Werknemers binnen asielzoekerscentra hebben een verhoogd risico om infectieziekten binnen de werkomgeving tegen te komen. Daarom wordt werkgevers geadviseerd de vaccinatiestatus tegen polio van hun werknemers te inventariseren en waar nodig aan te vullen.

Opvanglocatie asielzoekers in gemeenten met hoge vaccinatiegraad

Na binnenkomst in Ter Apel gaan asielzoekers naar een opvanglocatie in Nederland. In overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is geadviseerd voor een opvanglocatie te kiezen in gemeenten met een hoge beschermingsgraad tegen polio. Over het algemeen is de vaccinatiegraad in Nederland tegen polio hoog (namelijk 95,4%).

Polio?

Poliomyelitis, ook wel kinderverlamming, of verkort polio genoemd, is een virusziekte. De term is afgeleid van het Oudgriekse poliós (πολιός), wat "grijze", myelós (μυελός "merg"), verwijzend naar de grijze stof van het ruggenmerg en het achtervoegsel-itis, die de ontsteking aangeeft.

brein Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Een hiëroglief met polio slachtoffer op een kleitablet, Egypte 18de Dynastie (1550-1292 v. Chr.)


Deze ziekte wordt veroorzaakt door het poliovirus, dit is een enterovirus behorend tot de picornaviridae (pico-rna-viridae: kleine RNA-virussen). Het virus wordt via de ontlasting van besmette personen uitgescheiden. Door slechte hygiëne kan het virus van de ene op de andere mens worden overgebracht. De incubatietijd is meestal 6-20 dagen, maar wat langer, of korter kan ook.

Polio-epidemie in Nederland

De laatste grote polio-epidemie in Nederland was in 1956. Deze epidemie heeft in dat jaar bij 1784 mensen verlammingen veroorzaakt; 10% van hen moesten beademd worden (in de zogenaamde ijzeren long). 70 Personen (3%) zijn overleden. Als gevolg van deze epidemie is in Nederland spoorslags de vaccinatie tegen poliomyelitis (met Sabin vaccin) gestart door middel van een grote campagne in 1957 gericht op alle kinderen geboren vanaf 1 januari 1950. Deze poliovaccinatiecampagne wordt beschouwd als het begin van het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma.

Jakob Heine

Poliomyelitis werd voor het eerst erkend als een aparte aandoening door Jakob Heine, een Duitse orthopedist in 1840. Zijn verwekker, poliovirus, werd geïdentificeerd in 1908 door Karl Landsteiner, een Oostenrijkse bioloog en arts.

Hoewel de grote polio-epidemieën waren onbekend voor de late 19e eeuw, polio was een van de meest gevreesde kinderziekten van de 20e eeuw. Polio-epidemieën hebben duizenden mensen, meestal jonge kinderen kreupel gemaakt, de ziekte heeft verlamming en de dood veroorzaakt in een lange periode van de menselijke geschiedenis.

Polio was voor duizenden jaren stilletjes actief als een endemische ziekteverwekker tot de jaren 1880, toen grote epidemieën begonnen te ontstaan in Europa en snel daarna, waren er wijdverspreide epidemieën in de Verenigde Staten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.