Bijgewerkt: 24 juli 2024

Succesvol CJG-symposium over gevolgen echtscheiding

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-12-2011

Dinsdag 13 december 2011 organiseerde het Centrum voor Jeugd en Gezin Amstelland een symposium over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen. Zo’n 75 professionals van verschillende organisaties waren aanwezig tijdens deze dag om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens het symposium, dat werd georganiseerd door de Stichting SO&T - kwaliteit in opvoeden en opgroeien, was een brede doelgroep van professionals van verschillende organisaties aanwezig, variërend van psychologen, pedagogisch adviseurs en verpleegkundigen tot schoolmaatschappelijk werkers en scheidingsmediators. Het thema echtscheiding werd vanuit verschillende kanten belicht.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jacqueline Koops (ChristenUnie) wethouder van jeugdzorg: 'Het is belangrijk, dat alle organisaties die zich in Amstelland met opgroeien en opvoeden bezighouden elkaar beter weten te vinden. Dit symposium leent zich daar uitstekend voor'


Zo benadrukte familietherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt nog eens hoe ingrijpend een echtscheiding kan zijn voor kinderen. Een grote groep kinderen heeft hier jaren later nog last van. Daarnaast sprak Van den Eerenbeemt over de intergenerationele effecten van echtscheiding en de ondersteunende rol die de professional kan bieden aan een kind, onder andere door rekening te houden met de loyaliteit die het kind blijft houden naar de vader en/of de moeder.

Ouderschapsplan

Scheidingsmediator Dianne Kroezen sprak over de overgang van ex-partner naar collega-ouder en de voorwaarden die nodig zijn om tot een geslaagd ouderschapsplan te komen. Ook de juridische kant van echtscheiding werd volop belicht tijdens deze dag. Tijdens de pauze en na afloop van het congres konden professionals extra informatie verkrijgen bij diverse stands en kennis en ervaringen uitwisselen.

Wethouder Jacqueline Koops: “Tijdens deze dag werd het belang van goede begeleiding van ouders en kinderen bij een echtscheiding nog eens heel duidelijk. Ook werd benadrukt hoe belangrijk het is, dat verschillende organisaties hun krachten bundelen bij het ondersteunen van gezinnen. Deze samenwerking krijgt steeds meer vorm binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij proberen dat als gemeente vanuit onze regiefunctie zoveel mogelijk te stimuleren.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.