Bijgewerkt: 18 juni 2024

Strijd over toekomst van voormalig Eneco gebouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
09-06-2005

De ingediende voorstellen naar aanleiding van de uitgeschreven competitie worden ambtelijk „alle van zeer hoog niveau" gekenschetst en „zeer sterk uiteenlopend, zowel functioneel als architectonisch."

„De beoordeling was hierdoor moeilijk," aldus een ambtelijke notitie. „Kennisnemende van de voorlopige uitslag heeft de Maarsengroep (een deelnemer) bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken en verzocht om een herbeoordeling." Analyse van de beoordelingsprocedure zou hebben geleid tot de conclusie dat er „geen expliciete afweging is geweest over de ingebrachte financiële voorstellen."

Dus wordt een vervolgprocedure voorgesteld. Het wordt wenselijk geacht de deelnemers een „nadere beperkte uitwerking" te vragen waarin een „aantal specifieke vragen" moet worden beantwoord.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.