Bijgewerkt: 27 september 2022

Strenge eisen aan verbouwingsplannen van 't Jagershuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-08-2017

De vastgoedontwikkelaar van het aan de Amstelzijde gelegen 't Jagershuis krijgt te maken met strenge eisen. Hoewel er nog geen formele aanvragen, of vergunningsprocedures zijn ingediend, zal de gemeente Amstelveen erop toezien, dat de plannen passen binnen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herberg 't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de (scheep) 'jagers' die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een monumentaal pand, direct aan het water van de rivier Amstel, aan de Amstelzijde 2- 4 in Amstelveen


Wethouder Herbert Raat (VVD): 'Het verdienmodel van een vastgoedeigenaar is voor ons niet leidend. Veel belangrijker is, of een plan past in de omgeving. Oftewel: dat de uitstraling past bij het cultuurhistorisch waardevolle straatgezicht. Samen met mijn collega Peter Bot (BBA) van Ruimtelijke Ordening zullen we streng sturen op welstand en kaders binnen het bestemmingsplan. De gemeente hecht grote waarde aan het aanzien van het Jagershuis als onderdeel van het Rijksbeschermd Dorpsgezicht.”

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de afvoeringsprocedure begin dit jaar ingezet. Leidend in dit besluit was het bouwhistorisch onderzoek, waaruit bleek, dat het gebouw niet uit de 18de eeuw stamt, zoals eerder gedacht, maar in de jaren 1960 is herbouwd.

Eigenaar pand opgepakt in Italië. Aemstel Monuments B.V. is eigenaar van het pand. De gemeente heeft uit de media vernomen, dat de eigenaar van het moederbedrijf van het Jagershuis, een topman van vastgoedfirma Breevast, afgelopen week op het Italiaanse eiland Capri is opgepakt. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. Wel zijn de wethouders Raat en Bot voornemens om met de burgemeester te bespreken, of een nader onderzoek noodzakelijk is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.