Bijgewerkt: 21 juni 2024

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Golfodrama
22-07-2006

Een samenvatting van de activiteiten in 2006Natuurlijk Amstelveen


(Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk collectie - 2006)

Het nieuwe logo van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk


Begin dit jaar werden de Amstelveners geconfronteerd met de onzalige plannen voor een grootschalig golfoefencentrum in de Bovenkerkerpolder. Als reactie hierop ontstonden allerlei initiatieven. Die krachten zijn gebundeld in Actiecomité Golfodrama.

Onze groep beschikt over een brede achtergrond en werkervaring. Vastgoed, recht, natuur en milieu, bouw, economie, sport, ICT. We zijn van alle markten thuis. Wat ons bindt is het bewustzijn dat de Bovenkerkerpolder niet mag worden verkwanseld. We hebben ons intensief verdiept in de plannen voor het golfcentrum en stuitten al snel op allerlei andere ontwikkelingen die zowel in de gemeente- als in de provinciale politiek spelen rondom dit gebied. Het heeft onze focus steeds breder gemaakt.

Al snel bleek de noodzaak de activiteiten in een stichting onder te brengen. Dit werd de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk. De stichting heeft tot doel onze strijd voor het behoud van wat nog rest van de Bovenkerkerpolder nog beter te kunnen voeren.

Wat willenActiecomité Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk?

Wij willen dat de polder groen blijft en haar agrarische functie zoveel mogelijk behoudt. Het scherpe contrast tussen stad en platteland is uniek. Dat mag niet verloren gaan voor Amstelveen en Amsterdam. Wij zien kansen voor de krachtige combinatie van agrarische bedrijfsvoering en wandel- en fietsrecreatie.

Financieel haalbaar, duurzamer en groener dan een golfoefencentrum met honderden parkeerplaatsen, een indoorhal, bedrijfsuitjes en evenementen. Wij vinden dat besluitvorming over maar liefst 55ha Amstelveens grondgebied, zorgvuldig en met wijsheid moet verlopen.

Dat een bewuste en weloverwogen keuze wordt gemaakt op grond van studie van alle opties. Dat is niet gebeurd en dat is onvoorstelbaar, want dit gebied verdient beter. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de grote natuurorganisaties.

Wat hebben we bereikt?

Het belangrijkste dat we tot nu toe hebben bereikt is dat de Bovenkerkerpolder eindelijk op de agenda staat. We hebben een niet mis te verstaan signaal afgegeven dat de besluitvorming rondom het golfcentrum en andere ontwikkelingen in de polder kritisch wordt gevolgd door een grote groep betrokken burgers. Er wordt over de Bovenkerkerpolder gepraat en allerlei organisaties proberen hun invloed aan te wenden om de plannen van de gemeente te keren.

Dat is de grote winst. Kunnen we het tij keren? Jazeker!

Wat gaan Actiecomité Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk?

De komende maanden zijn nog heel wat stappen te nemen. Een van de eerste vindt plaats op 19 september 2006. Dan vergadert de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Op deze commissie vergadering worden onderwerpen besproken die direct betrekking hebben op de toekomst van de Bovenkerkerpolder. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat de behandeling van deze onderwerpen onder grote belangstelling van betrokken burgers plaatsvindt. Onze actie wordt massaal gesteund, en dat zal ook zichtbaar zijn tijdens de commissievergadering. Op die manier komt de gemeentepolitiek misschien tijdig tot inkeer.

Politici zitten er namens ons!

Het is misschien de laatste keer dat burgers invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de gemeente over het golfcentrum. Wij vragen u 19 september 2006 20.00 uur, in uw agenda te noteren. De vergadering vindt plaats in het Raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1. Vraag ook uw buren, vrienden en kennissen mee te gaan.

We hebben de wereld te leen van onze kinderen, behoud de Bovenkerkerpolder!


Word donateur!

Velen van u hebben ons de afgelopen maanden met raad en daad gesteund. Wij vragen u nu ook om financiële steun. Alle mensen die verbonden zijn aan ons actiecomité of lid zijn van het stichtingsbestuur doen al hun werk onbetaald.

Uw financiële bijdrage zal worden aangewend voor folders, advertenties, het voeren van eventueel noodzakelijke  juridische procedures, onderzoek etc. Zet uw steunbetuiging kracht bij en zend uw financiële bijdrage aan:


Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, te Amstelveen

rek.nr. 123157331 - onder vermelding: donatie


Namens Actiecomité Golfodrama en het Bestuur Stichting Bovenkerkerpolder, alvast hartelijk bedankt voor uw komst en (mogelijke) financiële bijdrage.


Francien J.G. Goudsbloem, voorzitter Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk

E-mail: info@golfodrama.nl

Website : www.golfodrama.nl

Tel. 06-36229019Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.