Bijgewerkt: 18 mei 2024

Stevig fundament ontbreekt

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
12-12-2008

Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad 17 december 2008 geen definitieve beslissing kan nemen over de bouw van een nieuwe topsporthal. Vooral de zorgen rond een duurzame exploitatie van de nieuw te ontwikkelen hal, waarmee 5,7 miljoen euro is gemoeid, zijn gegroeid.

Dat kwam vooral omdat wethouder Joss Tabak (VVD) in een vorige week gehouden commissievergadering geen duidelijkheid wilde geven over de precieze bijdrage van het bedrijfsleven, dat minimaal 2,5 ton per jaar moet bijdragen om een duurzaam topsportbeleid dichterbij te brengen.

Tabak  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Joss Tabak wethouder sport en recreatie


Volgens Tabak zou inmiddels 230.000 euro bijeengesprokkeld zijn, maar onduidelijk is welk deel van dat bedrag uit pure diensten bestaat, die een als het ware fictieve bijdrage vertegenwoordigen. En ook is niet helder of het om eenmalige of structurele bijdragen gaat.

D66-raadslid en oud-wethouder sport, Rien Alink: „De wethouder zegt een aantal gegevens pas in de loop van 2009 of 2010 te kunnen verstrekken, terwijl de raad 17 december een beslissing moet nemen. Wij hebben de wethouder om een stappenplan gevraagd. De raad kan geen beslissing nemen zonder te zien, hoe de exploitatie op een verantwoorde wijze plaats kan hebben." Alink poneerde reeds in juli 2007 een tienpuntenplan, dat volgens hem cruciaal is om een zorgvuldige en weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Tabak zei daar destijds over „er voor te willen gaan."

Alink  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Rien Alink raadslid voor de D66


Alink legde dat ander halfjaar oude tienpuntenplan onlangs eens naast de stappen die tot dusver zijn gerealiseerd en komt tot de conclusie dat een aantal concrete zaken ontbreekt en dat momenteel nog te grote risico's worden gelopen. Grootste pijnpunt: geen enkel zicht op een duurzame exploitatie, ofwel het ontbreken van een goed businessplan. Alink: „D66 heeft net als de andere fracties veel respect voor de energie waarmee aan de plannen is gewerkt. Maar we moeten ons blijven realiseren dat de bouw van een nieuwe topsporthal is gebonden aan voorwaarden die door de raad zijn gesteld," aldus Alink.

D66 maakt zich ook zorgen over andere aspecten uit hun eerdere tienpuntenplan: bijvoorbeeld de aard van de broodnodige samenwerking met de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). En is men zich ervan bewust dat de inzet om sponsors uit het bedrijfsleven te werven altijd moet doorgaan? Sportliefhebber Alink is niet voor niets kritisch.

Ook hij heeft met lede ogen de ontwikkelingen in Almere gevolgd, waar de topsport na het failliet van topbasketbal- en volleybal op sterven na dood is. Hij wil een Amstelveens debacle voorkomen. „Het is een extra reden om uiterst zorgvuldig te werk gaan, maar ik heb zeker vertrouwen dat het kan in Amstelveen," vervolgt hij. „Als de wethouder commitment vraagt, vragen wij ook commitment van de wethouder," stelt Alink. „Wanneer een aantal zaken alsnog wordt verduidelijkt en komt vast te staan staan wij er positief tegenover. Wij willen het momentum grijpen, maar niet voor een moment. Het hele plan moet een stevig fundament kennen." Alleen coalitiepartij VVD staat onveranderd positief tegenover de plannen, maar coalitiepartij PvdA heeft ernstige twijfels.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.