Bijgewerkt: 17 juni 2024

Steunpunt Zorgcentrum Aelsmeer is geopend

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Amstelveenweb
10-08-2010

Aalsmeer-

Nieuw Oosteinde is een nieuwbouwlocatie met ongeveer 1700 woningen in de Oosteinderpoelpolder, aansluitend op de bestaande wijk Oranjewijk in Aalsmeer-Oosteinde. De bedoeling van de gemeente Aalsmeer is, dat de wijk Nieuw Oosteinde een op zichzelf staande wijk wordt met een eigen dorpskarakter.

Behalve woningbouw is er ook een zogenaamde 'brede school' gebouw 'De Mikado' en een grote winkelcentrum. Op het Poldermeesterplein is een Gezondheidscentrum gebouwd, waar diverse zorgverlenende instanties hun intrek hebben genomen. Een huisartsenpraktijk, een apotheek, een praktijk van vroedvrouwen, fysiotherapie, Stichting Artsenlaboratorium voor Amstelland Amstelveen en een Steunpunt van Zorgcentrum Aelsmeer / Thuiszorg Aalsmeer op de hoek van het Gezondheidscentrum.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het Gezondheidscentrum aan Poldermeesterplein 16-18 in Aalsmeer, waar het Steunpunt van Thuiszorg Aalsmeer is gevestigd


Op maandagmiddag 9 augustus 2010 werd het nieuwe Steunpunt van het Zorgcentrum Aelsmeer / Thuiszorg Aalsmeer officieel in gebruik genomen. De verantwoordelijke medewerkers van Thuiszorg Aalsmeer en Vita Welzijn en Advies hadden het openingsfeest gepland, maar niemand had verwacht, dat de ruimte van het Steunpunt te klein werd.

De 'Nieuwe-Oosteinders' kwamen massaal naar het openingsfestijn, waardoor ze zelfs op de gang bij de apotheek moesten staan, om te luisteren naar de toespraken. Nadat bijna iedereen van een drankje was voorzien, nam Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer, het woord. Jan Dreschler geeft leiding aan Zorgcentrum Aalsmeer, waarvan Thuiszorg Aalsmeer een afdeling is. Hier volgt zijn speech:

“Hartelijk Welkom!
Thuiszorg Aalsmeer, onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer gaat samen met onze samenwerkingspartner Vita Welzijn en Advies hier in het Steunpunt een aantal activiteiten organiseren voor u en voor Aalsmeer Oosteinde. U hoort mij dan ook maar kort en daarna komen de mensen aan het woord die hier ons deel van het gezondheidscentrum zullen bemannen”.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer tijdens zijn toespraak


"Dit is een opening die geen opening is. U weet, het is een gezondheidscentrum met dokters, fysiotherapeuten, apotheek enz. Dat gezondheidscentrum moet zeker ook geopend worden, maar dat moeten we samen met al die anderen organiseren. Voordat je wat dat betreft iedereen op één lijn hebt duurt even. Maar om daar nu op te gaan wachten, leek ons ook niet goed. Dus hebben we u uitgenodigd om toch alvast maar een kijkje te komen nemen, waarna we zullen starten met een aantal activiteiten”.

“En wij hebben ook aan de gemeente gevraagd om daar kennis van te nemen, van wat er hier gebeurt en zijn dan ook zeer vereerd dat burgemeester Litjens hier bij ons is en beleidsambtenaar Ton Belderok”.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jaap Overbeek (l), oud-wethouder (CDA) van Aalsmeer was ook aanwezig. Naast hem staat Ton Belderok, programmaleider Wonen, Welzijn en Zorg bij de Gemeente Aalsmeer


“Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer werken vanuit een bepaalde gedachte. Wij hebben recent huis aan huis een blad verspreid, als u het gemist hebt liggen hier nog exemplaren, en daar staat in wat ons ideaal is. Missie en visie zijn de woorden die daarvoor staan: wat drijft ons en hoe denken wij dat we onze idealen kunnen bereiken.

Daar vindt u een aantal uitgangspunten in over hoe wij vinden, dat je met mensen om moet gaan, maar ook dingen over dat wij kleinschalig willen werken en plaatselijk in de gemeente Aalsmeer de beste zorg willen geven. Het meest kenmerkende woord daarin is: dichtbij mensen. Dat willen we op alle mogelijke manieren uitstralen. Dat betekent zichtbaar zijn, laagdrempelig, die dingen doen waar mensen behoefte aan hebben”.

“Onze plek hier in dit centrum is daar een uitvloeisel van. Wij willen ook in Aalsmeer Oosteinde zichtbaar zijn. Voor Thuiszorg Aalsmeer hebben wij niet meer nodig, dan een klein kantoortje. Maar wij willen meer en hebben dan ook deze grotere ruimte gehuurd om een aantal activiteiten te kunnen ontplooien. Daarin hebben wij een goede partner gevonden in Vita Welzijn en Advies, specialisten op het gebied van het organiseren van activiteiten voor senioren. Samen willen we hier gestalte geven aan een stukje Zorg en Welzijn”.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Er kwamen ongeveer 100 senioren naar de opening


“Wat wordt dat dan? Wij zullen met wat zaken beginnen, daar hoort u zo direct meer over. Maar we willen vooral dingen doen die voor u van belang zijn. Daarom heeft u ook een enquête ontvangen om naar uw mening te vragen. Als u ontspanningsactiviteiten wilt dan kan Vita dat leveren. Wilt U lezingen, gymnastiek etc. Dat kan. Zoekt u hulp en bijstand, dat kan ook. Wilt u gezamenlijk eten, dan beginnen we hier een restaurantje.

U kunt met ons alle kanten op. Vroeger als grapje, zei je er dan achteraan: behalve de goede kant. Maar dat zeg ik er vandaag niet bij. Wij hebben een grote behoefte om relevante dingen te doen, dingen die nodig zijn, die gewenst zijn. Die u belangrijk vindt. Wij worden daar op de korte termijn zeker niet beter van, het kost eerder geld, maar we hopen op de langere duur in elk geval tot een soort kostendekkendheid te komen”.

“De goede dingen doen voor de senioren van Aalsmeer Oost, dat is wat ons drijft. En dat doen in samenspraak met u. Dat is waar we vandaag mee beginnen. En ik hoop eigenlijk, dat burgemeester Litjens en met hem, het college, het met ons eens zal zijn, dat dat belangrijk is. Als je de goede dingen doet, hoeft dat niet eens zoveel te kosten. Er is wat dat betreft een belangrijke stelling die luidt als volgt: Welzijn voorkomt zorg.

Als wij het goed voor u organiseren, zodat er sprake is van welzijn, dan loop je veel minder gauw de kans dat je te maken krijgt met zaken, waarvoor je zorgverleners nodig hebt, of erger, niet meer in je huis kunt blijven. Dus hier het welzijn goed organiseren is geen hobby van ons, maar een moderne manier om de senioren van Aalsmeer te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Dat was wat ik tegen u wilde zeggen. Ik wil graag het woord geven aan burgemeester Litjens, woorden namens het gemeente bestuur”.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer, was ook aanwezig en hij vertelde, dat het initiatief om het Steunpunt op te zetten niet van de gemeente kwam, maar van Zorgcentrum Aelsmeer


Na deze toespraak sprak burgemeester Pieter Litjens de aanwezigen toe en liet met zijn woorden zien, dat hij heel tevreden is, dat het Steunpunt haar deuren heeft geopend. Hij vertelde dat het initiatief om het Steunpunt op te zetten, niet van de gemeente kwam, maar van Zorgcentrum Aelsmeer. Tevens dat het een lang proces was om zover te komen, maar nu het feit daar is,het een welkome bijdrage is voor de senioren in Aalsmeer Oost en voor de gemeente Aalsmeer.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

José Tóth, hoofd zorg extramuraal van Zorgcentrum Aelsmeer aan het woord


José Tóth, hoofd zorg extramuraal, vertelde wat Thuiszorg Aalsmeer ook voor deze omgeving kan betekenen, dat er wekelijks een spreekuur is voor (zorg)vragen en dat er gelegenheid is om zorgartikelen te kopen of te huren. Na deze korte uiteenzetting kreeg Els Hendrikse-van Scheppingen het woord. Zij vertelde over wat de organisatie Vita Welzijn en Advies precies inhoudt en wat de plannen zijn om in het Steunpunt tot uitvoering te laten komen. De enquête had een grote respons en dat betekent dat er grote behoefte is aan activiteiten.

Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Els Hendrikse-van Scheppingen, coördinator Vita Welzijn en Advies, vertelt over de taken van Vita in het Steunpunt


Oosteinde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De 'Nieuw-Oosteinders' aan tafel, zijn blijkbaar tevreden met de komst van het Steunpunt


De temperatuur was inmiddels flink opgelopen, dus kreeg een ieder na al deze toespraken nog eens een drankje en een hapje uit de verskeuken van Zorgcentrum Aelsmeer. Tussen de bedrijven door, konden de bezoekers met de zorgverleners spreken en onderling kennismaken. Het was een feestelijke middag en dat er behoefte is aan ontmoeting, activiteiten en zorg, bleek wel uit de grote opkomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.