Bijgewerkt: 4 maart 2024

Sterk dalende werkloosheid in de Amsterdam regio

Nieuws -> Regio

Bron: UWV WERKbedrijf
17-03-2011

Daling werkloosheid van 14% in Groot-Amsterdam

Ten opzichte van een jaar geleden (stand februari 2011) is de werkloosheid (het aantal niet-werkende werkzoekenden NWW) in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam met ongeveer 14% gedaald tegenover 6% landelijk. Hiermee lijkt de metropoolregio Amsterdam de grote recessie (de historische daling in de conjunctuur) zeer goed te hebben doorstaan.

Dit is voor een groot deel te verklaren, doordat de collectieve sector (overheid, gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs), die in deze regio sterker is vertegenwoordigd, minder heeft geleden onder de conjuncturele terugval.

Daarnaast zijn werktijdverkorting en deeltijd WW ingezet om bedrijven de kans te geven personeel te behouden en te scholen totdat de economie weer zou aantrekken. Ook is het aantal startende ondernemers in het afgelopen decennium in deze sterk gestegen.

Beroepsgroepen

De ingeschreven niet werkende werkzoekenden uit Groot-Amsterdam zijn voornamelijk afkomstig uit economisch-administratieve beroepen (23%), technische en industrieberoepen (20%) en verzorgende en dienstverlenende beroepen (34%).

De werkgelegenheidsontwikkeling in deze sectoren is afhankelijk van de economische groei maar ook van bijvoorbeeld de mate van vergrijzing. De babyboomgeneratie verlaat het arbeidsproces met als gevolg een neerwaartse druk op beroepsbevolking, aantal werkzame personen, maar ook op de werkloosheid. De vergrijzing manifesteert zich de komende jaren steeds sterker en levert een belangrijke bijdrage aan nieuwe kraptes op de arbeidsmarkt. Door vergrijzing ontstaan kansen voor werkzoekenden.

UWV WERKbedrijf Groot-Amsterdam vervult bijna 6.500 vacatures in 2010

UWV WERKbedrijf heeft in 2010 in totaal 6.317 vacatures vervuld in Groot-Amsterdam. Deze vacatures waren voornamelijk in de beroepsgroepen technische en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en economisch- administratieve beroepen.

In 2010 stroomden bijna 18.000 personen die bij UWV WERKbedrijf in Groot-Amsterdam stonden ingeschreven uit naar werk. Hiervan was 17% (2.876 personen) jonger dan 27 jaar en 23% (4.088 personen) 45 jaar of ouder.

Daarnaast heeft het WERKbedrijf een groot aantal met werkloosheid bedreigde werknemers direct van werk naar werk geholpen Kijk voor meer informatie op www.werk.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.