Bijgewerkt: 29 november 2023

Status-quo partijen N201

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
01-03-2007

De gemeente Amstelveen neemt nog immer niet deel aan de Stuurgroep N201+. Onder het vorige college scheidden beider wegen. Het huidige college zou graag weer zitting nemen. De reden van de huidige status-quo is gelegen in de volgende feiten, verwoord door Mariska Eggerding van de gemeentelijke afdeling communicatie:

„Enerzijds is er met de provincie nog geen overeenstemming bereikt over het type weg dat de N201 in de toekomst moet worden. De provincie wil een 2 X 1 strooks weg terwijl Amstelveen wil dat bij de aanleg voorbereidingen worden genomen voor een tracé van 2 X 2." „De provincie wil dit op dit moment niet omdat zij bang is voor vertraging. Amstelveen is van mening dat de plannen (basisweg en upgrading) in elkaar geschoven kunnen worden en dus niet tot vertraging hoeven te leiden."

„Een andere reden waarom Amstelveen nog niet is aangesloten betreft de financiën. Amstelveen staat bij de provincie in de boeken voor 18 miljoen. Uit opbrengstberekeningen van het te ontwikkelen bedrijventerrein N201 blijkt 12,2 miljoen (bod van de gemeente) echter een heel realistisch bod. Alleen wanneer direct rekening wordt gehouden met het upgraden van de N201 (waardoor de bereikbaarheid verbetert) is de gemeente bereidt een substantieel hoger bedrag bij te dragen (meer dan 18 miljoen).

" Het college spreekt volgende week verder over de N201 en zal gedeputeerde Mooij middels een brief op de hoogte brengen van haar standpunt. Zodra provincie en college overeenstemming hebben bereikt is het aan de gemeenteraad om een daadwerkelijk 'go' te geven."


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.