Bijgewerkt: 22 juli 2024

Starterslening voor beginners op woningmarkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-12-2007

Met dit nieuwe instrument willen B en W vooral starters helpen op de Amstelveense woningmarkt. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen- meldt de gemeente Amstelveen in haar persbericht.

B en W roepen deze lening met name in het leven voor jonge één- en tweepersoonshuishoudens die minimaal één jaar in Amstelveen zijn ingeschreven. Daarnaast geldt dat zij een huurwoning bewonen of nog niet zelfstandig wonen en dat ze een (gezamenlijk) inkomen hebben van maximaal 1,5 maal modaal (in 2007: € 45.000). De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de aankoopprijs. Maximaal is dit € 40.000. De totale lening (hypotheek + starterslening) mag niet meer bedragen dan het maximum dat de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) jaarlijks bepaalt. Het is mogelijk om een bestaand, maar ook om een nieuwbouwhuis of appartement met deze lening te kopen.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dat deze groep moeilijk aan een koopwoning komt, is in 2004 in de Woonvisie gesignaleerd- aldus wethouder Remco Pols

.
Op basis van het collegeprogramma 2006 – 2010 is besloten tot maatregelen om met name jonge huishoudens te helpen op de woningmarkt. Dat deze groep moeilijk aan een koopwoning komt, is in 2004 in de Woonvisie gesignaleerd.

De starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. De gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) bieden haar aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. In 2008 zal de gemeente € 600.000 storten in het startersfonds van het SVn. Deze inleg verdubbelt het Ministerie van VROM (zolang de voorraad strekt). De risico’s voor de gemeente zijn zeer gering omdat de NHG terugbetaling van de leningen garandeert.

De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Daarna betaalt de koper wel rente en aflossing, tenzij een gevraagde inkomstentoets anders uitwijst. De toets kan leiden tot verlenging van de renteloze en aflossingsvrije periode dan wel kan aanleiding geven om de hoogte van rente en aflossing bij te stellen.

Om de regeling te effectueren is nog een Verordening Starterslening Amstelveen nodig. Naar verwachting zal de gemeenteraad deze in haar vergadering van 19 maart 2008 vaststellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.