Bijgewerkt: 5 december 2021

Startbijeenkomst voor het Medisch Centrum Zonnestein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2020

Op donderdag 6 februari 2020 was een startbijeenkomst voor de bouw Medisch Centrum Zonnestein in Amstelveen. Veel toekomstige gebruikers van het gebouw waren aanwezig. Wethouders Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) waren namens het college van B en W aanwezig en onthulden het bouwbord. De bouw start begin maart en naar verwachting is het gebouw in december 2020 klaar.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Veel toekomstige gebruikers van het gebouw waren aanwezig in Zonnestein met wethouders Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD)


'Het nieuwe Medisch Centrum Zonnestein wordt een belangrijke maatschappelijke voorziening voor de wijk. Het aantal inwoners van Amstelveen groeit gestaag en het college wil dat de stad in balans blijft. Dat betekent dat er ook voldoende maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd moeten worden. In het nieuwe medisch centrum komen huisartsen, fysiotherapie, apotheek, thuiszorg, diagnostiek, logopedie, diëtiek, psychologie, verloskundige, maatschappelijk werk en consultatiebureau', - gaf Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke ordening aan.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het Medisch Centrum Zonnestein in 2021 volgens Van Boven Architecten. Het medisch centrum kent een oppervlakte van 1824 m² bruto vierkante meter over twee verdiepingen met een sedum (vetkruid) dak en 92 zonnepanelen. Er komen 35 nieuwe parkeerplaatsen. In de gevels wordt zeer duurzaam hout van circa 400 m² verwerkt. Het pand wordt 30% duurzamer dan wetgeving vereist door de keuze van isolatiematerialen, maar ook een warmtepomp en LED-verlichting wordt gebruikt


'Medische centra hebben een belangrijke rol gericht vroegsignaleren, preventie en een beter bereik van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Bij multiproblematiek wordt gezocht naar integrale oplossingen. Goede samenwerking in de uitvoering is cruciaal. Doordat de zorgaanbieders nu allemaal samen werken onder één dak ontstaat synergie. Deze functies zijn nu nog verspreid over de wijk. Nu kunnen de aanbieders de onderlinge samenwerking verder uitbouwen en de wijkbewoners nog beter bedienen. Het wordt een heel duurzaam gebouw. Dat vind ik als wethouder Duurzaamheid belangrijk. Naast het groene sedemdak krijgt het gebouw 92 zonnepanelen, wordt het verwarmd met een warmtepomp en is overal LED-verlichting. Het gebouw is ook nog eens circulair gebouwd. De staalconstructie wordt zo gebouwd dat deze bij sloop weer geheel kunt hergebruiken' - aldus Gordon. Kijk voor meer informatie over het project op de pagina Medisch Centrum Zonnestein.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.