Bijgewerkt: 26 september 2022

Start van de bijeenkomst Mensen Maken Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-04-2017

Woensdagavond 19 april 2017 vond de officiële start plaats van Mensen Maken Amstelveen. Tegelijkertijd werd de huiskamer van Amstelveen geopend. Het was een drukbezochte bijeenkomst met een gevarieerde groep Amstelveners. Burgemeester Mirjam van ’t Veld verrichtte de opening en aftrap van Mensen Maken Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

In de 'huiskamer' van het raadhuis van Amstelveen is heel druk tijdens de eerste bijeenkomst Mensen Maken Amstelveen op 19 april 2017


Burgemeester Mirjam van ’t Veld: 'Met Mensen maken Amstelveen willen we een beweging op gang krijgen, waarbij inwoners en partijen met elkaar in gesprek gaan. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Door met elkaar de dialoog aan te gaan kunnen we mensen en groepen aan elkaar verbinden. Het helpt om elkaar de hand te reiken en elkaar zo meer te begrijpen. We willen graag, dat onze inwoners en instellingen ook de handschoen oppakken en aan de slag gaan met Mensen Maken Amstelveen. Zij zijn immers de kracht van onze samenleving, onze inspiratiebron.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Met haar toespraak verricht Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen de opening en aftrap van Mensen Maken Amstelveen


Aanleiding. De samenleving verandert. Mensen leven meer in hun eigen wereld met gelijkgestemden. Mensen die anders denken, of anders zijn, komen elkaar nauwelijks tegen, terwijl Amstelveen een steeds grotere diversiteit binnen haar samenleving kent. Hiermee ontstaat het risico, dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Binnen Mensen maken Amstelveen stellen we de vraag, hoe mensen met elkaar om willen gaan in Amstelveen. In deze tijden van verharding, waarbij helaas nog steeds sprake is van terreur en geweld in de wereld, is omkijken naar elkaar, elkaar op een positieve manier stimuleren en het geven van vertrouwen een groot goed.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel mensen hebben hun portretfoto meegenomen en bevestigd op het logo van Mensen Maken Amstelveen


De nieuwe huiskamer (de ruimte rondom de raadzaal) is nu veel meer een ontmoetingsplek, een bestuurlijk hart, waar politiek en inwoners elkaar kunnen treffen. Een plek van openheid en verbondenheid waar iedereen zich thuis mag voelen. Een manier waarmee we met elkaar de kloof tussen overheid en inwoners proberen te verkleinen.

Vertrekpunt van Mensen Maken Amstelveen is de olievlekwerking. De gemeente lanceert een platform, www.mensenmakenamstelveen.nl, waarmee de dialoog in de stad wordt aangezwengeld. Die dialoog vindt plaats tussen inwoners onderling, binnen verenigingen, in de wijken, tussen inwoners en bedrijven/instellingen tussen inwoners en de gemeente en tussen de medewerkers onderling. Mensen maken Amstelveen is van iedereen, want mensen maken Amstelveen. Wanneer inwoners, instellingen en bedrijven met elkaar in gesprek gaan, ontstaan eveneens wensen en ideeën met betrekking tot participatie. Het zorgt ook voor een breder effect. Alle inzichten worden gebundeld in de vorm van een soort manifest. Het manifest geeft ons handvatten voor een nog betere participatie en geeft ons antwoord op vragen, zoals: Hoe gaan we met elkaar om in de stad? Wat wilt u zelf doen voor Amstelveen? Wat verwacht u van de gemeente?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.