Bijgewerkt: 24 juli 2024

Start onderzoek warmtenet in Noorder Legmeerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-06-2010

Het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de Noorder Legmeerpolder gaat nu van start. De studie moet inzicht geven in de technische en financiële mogelijkheden van regionale uitwisseling van warmte en mogelijk koude tussen de glastuinbouw en toekomstige woningbouw.

Samenwerkende partners van Greenport Aalsmeer gaven op 28 mei 2010 groen licht en dragen bij aan de 50.000 euro onderzoekskosten. Eerder al stemden de Provincie Noord-Holland, gemeente Amstelveen en het productschap Land en Tuinbouw (namens de tuinders) in met een financiële bijdrage. Naar verwachting komen de resultaten begin 2011 beschikbaar.

Het warmtenet moet een duurzame en betaalbare warmtevoorziening worden die gebruik maakt van overschotwarmte van bedrijven ten gunste van woningen. Andersom wordt koude teruggeleverd aan de (glas)tuinbouw. Verwachting is dat zowel de regionale economie als de (inter)nationale concurrentiepositie van de glastuin- en sierteeltsectoren hiervan profiteren.

Met het warmtenet investeren tuinbouwondernemers zelf in een duurzame bedrijfsvoering en energiezuinige technologieën. Tegelijkertijd maakt de regio weer een stap met haar energiebesparende doelstellingen en CO2-reductie. De ambitie is om andere regionale initiatieven zoveel mogelijk op dit project te laten aansluiten.

Lange termijn ambitie

Eerder dit jaar besloot het college van B en W om te investeren in het project. De toekomstige belangen zijn voor alle partners aanzienlijk. Wethouder Groot van Milieu en Economische Zaken: ‘de gemeente Amstelveen zet in op de meest ambitieuze en duurzame koers. Doel is het waarborgen van de lange termijneffecten voor alle partners.

Technieken als geothermische bronnen, hoge temperatuur opslag (HTO) en Bio-Warmtekrachtkoppeling worden meegenomen in het onderzoek. Als het onderzoek positief uitpakt plukken bedrijfsleven, burgers en participerende overheden straks de vruchten van de verduurzaming van de sector. Lagere energiekosten en vermindering van CO2-uitstoot zijn enkele voordelen van dit project.’ Greenport Aalsmeer bestaat uit overheden (Provincie en gemeenten) en het georganiseerde bedrijfsleven rondom Flora Holland.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.