Bijgewerkt: 4 maart 2024

Start gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
22-04-2013

Vanaf eind april 2013 starten gemeenten en woningcorporaties in de regio's Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel hiervan is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om de situatie op de woningmarkt te verbeteren.

Het zal niemand ontgaan zijn: de woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Het aantal verhuizingen is lager dan ooit en er worden nauwelijks nog nieuwe woningen gebouwd. Daardoor is het des te belangrijker om het aanbod van woningen goed te laten aansluiten bij de vraag en de mogelijkheden van de markt.

Om dit beter te kunnen accommoderen is het van belang te weten, hoe huishoudens nu wonen, welke verhuiswensen er zijn, waar de knelpunten in de doorstroming zitten en hoe de werkelijke verhuisstromen eruit zien. Het regionaal woononderzoek moet hier inzicht in geven. Regionaal, omdat de woningmarkt regionaal is; verhuizingen stoppen immers niet bij de gemeentegrenzen. De resultaten worden gebruikt om mede te bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Eind 2013 worden de uitkomsten verwacht.

woononderzoek  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Vanaf eind april 2013 starten gemeenten en woningcorporaties in de regio's Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek


Regio Haarlem, Amsterdam en Almere

Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende wooncorporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam doen mee, evenals Almere, alle gemeenten in de regio Haarlem, vrijwel alle woningcorporaties die in deze regio’s zijn gevestigd en de provincie Noord-Holland als subsidieverstrekker. Per gemeente moet zo een goed beeld ontstaan van de woonsituatie en van verhuiswensen en verhuisbewegingen. Voor grotere gemeenten is de informatie te splitsen per wijk of deelgebied.

Brief met enquête

De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef worden huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Zij ontvangen eind april of begin mei 2013 een brief van hun gemeente met uitleg en een vragenlijst. De enquête kan ook op internet worden ingevuld.

De vragen hebben betrekking op onder meer de woonwensen, de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, het huishouden en de woonlasten. De enquête vindt plaats in de volgende 26 gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort en Zeevang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.