Bijgewerkt: 28 november 2021

Start bouw van het crematorion op begraafplaats Zorgvlied

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-08-2014

Het college van B en W van Amstelveen keurde op 19 augustus 2014 de kredietaanvraag van een crematorion op begraafplaats Zorgvlied goed, waardoor na toestemming van de gemeenteraad, in oktober begonnen kan worden met de bouw ervan. Het is het eerste crematorion in Nederland. Het crematorion is een vrijstaand gebouw zonder aula, dat uitsluitend de crematieoven en verwerkingsruimte huisvest.

Het crematorion op Zorgvlied kent een jarenlange zorgvuldige voorbereiding. Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd en de bouwvergunning is ook rond. De crematiefaciliteit aan de rand van Zorgvlied bestaat uit een moderne, tentachtige constructie. De kist met de overledene wordt na de plechtigheid in de bestaande aula in een stoet naar het crematorion gebracht. Daar krijgen nabestaanden de keuze om de kist in aanwezigheid van de genodigden in een speciale voorhof achter te laten, of deze zelf in de oven te brengen. Als alles volgens planning verloopt, kan deze faciliteit in het najaar van 2015 worden aangeboden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Artist impression van het crematorion op Zorgvlied


Verantwoordelijk wethouder Peter Bot (BBA):”De laatste jaren zien we een steeds sterkere groei van het aantal crematies in Nederland en een daling van het aantal begrafenissen. Het is onze verantwoordelijkheid om de monumentale gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied te laten inspelen op deze trend, zodat deze ook in de toekomst behouden blijft.

Bovendien heeft marktonderzoek uitgewezen, dat het ook economisch een goede zaak is om een crematorion te bouwen. Het blijkt namelijk, dat de vraag in ons verzorgingsgebied dermate groot is, dat deze investering zeker verantwoord is.” De bouwkosten voor het crematorion worden begroot op € 2,6 miljoen. De kosten zitten met name in de aankoop en de montage van de crematie-oven en kosten voor de terreininrichting.

Communicatie met omwonenden

Met omwonenden van Zorgvlied is in de loop der jaren meermalen gecommuniceerd over de bouw van de crematiefaciliteit. Zo is er vorig jaar een informatieavond gehouden en zijn buurtbewoners schriftelijk geïnformeerd. De informatie ging onder andere over het gebruik van moderne technieken, waardoor geen rook, of geur te bespeuren zal zijn. Om de parkeerdruk te verlichten zijn er vorig jaar al extra parkeerplekken op de begraafplaats aangelegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS