Bijgewerkt: 2 december 2021

Standpunt winkeliers Stadshart Amstelveen ivm de A-9 ondertunneling

Nieuws -> Stadshart

Bron: VAD-Amstelveen
12-09-2009

Zoals uitgesproken door de koepelorganisatie VAD (zie www.vad-amstelveen.nl) tijdens de commissievergadering van dinsdag 8 september 2009.

van Boxtel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De heer Nico van Boxtel secretaris van de Vereniging Amstelveense Detailhandelorganisaties


Mijnheer de voorzitter leden van de commissie,dames en heren,

Mijn naam (zoals reeds gezegd) is Nico van Boxtel en ben sinds 2004 secretaris van de VAD de overkoepelende organisatie van alle winkelgebieden in Amstelveen. Stond ik nog in 2007 hier voor u om de belangen van de Amstelveense standplaatshouders te verdedigen, dit maal verschijn ik voor u om pleit te bezorgen voor de detaillisten in het Stadshart van Amstelveen.

Wat staat er te gebeuren?

De ambitie is om van Amstelveen qua oppervlakte één gemeente te maken. Daartoe zal de belangrijke Nederlandse verkeersader de A-9 ondergronds gebracht moeten worden. Op zich een lovenswaardige ambitie maar die voor velen grote consequenties zal hebben. De geplande bouwperiode bedraagt maar liefs 7 jaar. Van 2011 tot 2018. eerst zal er aan het zuidelijke deel van de A-9 gewerkt worden en vervolgens het Noordelijk deel.

De detaillisten van het Stadshart Amstelveen zijn nog niet de omzetdaling van de renovatie van het stadscentrum van Amstelveen te boven (van 9 mlo naar 5 mlo consumenten/bezoekers per jaar) en komen er al geruime tijd substantieel minder consumenten naar het huidige stadshart, dan door wethouders en overige deskundigen werd aangenomen (14 mlo. tegen 8 mlo. nu) opnieuw worden zij in hun bestaansrecht bedreigd doordat de verkeerstoeleiding naar het Stadshart een groot aantal jaren ernstig gehinderd zal worden zowel komende vanuit Westelijke dan wel vanuit Oostelijke richting.

Als VAD maken wij ons namens de leden in het Stadshart en Rembrandtweg dan ook ernstig zorgen over de komende A-9 bouwput die de bereikbaarheid bedreigt. Wij pleiten dan ook voor permanent overleg tussen de aan te stellen A-9 regisseur en de WSA/VCP om op zorgvuldige wijze de overlast te voorkomen.

Ik kan helaas niet uitsluiten dat detaillisten, filiaal ketens en grootwinkel bedrijven in de aanleg plannen van de ondergrondse A-9 aanleiding zien om juridische stappen te nemen teneinde hun verlies aan huurinkomsten en verlies aan omzetten te voorkomen.

Ik hoop, dat u vanavond en als volledige gemeenteraad mijn signaal van bezorgdheid over het kunnen voortbestaan van met name de kleinere detaillist in het Stadshart en Rembrandtweg ter harte neemt en het Dagelijks Bestuur van deze gemeente opdraagt bijzonder zorgvuldig te communiceren en te handelen met de detaillisten om de hinder en daardoor financiële teloorgang van hen te voorkomen.

Ik dank u voor uw aandacht,Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS