Bijgewerkt: 15 mei 2021

Stand van zaken van griep tot en met 18 november 2018 in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/NIVEL
24-11-2018

Er is weinig griep in Nederland. In de week van 12 tot en met 18 november 2018 (week 46) werden 29 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  Zorgregistraties eerste lijn. Dit ligt onder de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Monitoring sterftecijfers. Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte (waargenomen grotere sterfte dan op grond van de gebruikte sterftetafel werd verwacht) is.

Tijdens de griepepidemie in de winter van 2017/2018 is in Nederland de sterfte in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder sterk verhoogd ten opzichte van de sterfte die deze tijd van het jaar wordt verwacht. Vanaf week 50 in 2017 tot en met week 14 in 2018 was de totale sterfte (alle doodsoorzaken) sterk verhoogd in Nederland. Dit viel precies samen met de griepepidemie. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een warme of een koude periode, of andere infecties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vaccinatie tegen griep in Amstelveen in oktober 2018


Virologische uitslagen. In week 46 van 2018 werden zes keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. Hierin werd 1 maal (17%) RSV respiratoir syncytieel virus  aangetoond. In geen van de monsters werd influenzavirus rhinovirus of enterovirus aangetoond. Daarnaast werden in week 46 twaalf monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie. Hierin werd 5 maal (42%) rhinovirus aangetoond. In geen van deze monsters werd influenzavirus, RSV respiratoir syncytieel virus  of enterovirus aangetoond.

Influenzavirussen verschillen onderling sterk en raken mensen van verschillende leeftijdsgroepen, zo blijkt uit promotie-onderzoek van NIVEL-onderzoeker Saverio Caini. Deze kennis kan helpen om de preventie en bestrijding van griep te verbeteren. Caini promoveerde 26 maart 2018 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uit Caini’s onderzoek 'Global epidemiology of influenza A and B: implications for prevention and control measures’ [Mondiale epidemiologie van influenza A en B: gevolgen voor preventie- en bestrijdingsmaatregelen] bleek dat influenzavirussen onderling sterk verschillen (bijvoorbeeld influenza A (H3N2) en B) en de neiging hebben om verschillende mensen van verschillende leeftijdsgroepen te beïnvloeden. In een eerdere paper, bleek dat de timing van influenza-epidemieën in Europa de afgelopen 20 jaar is veranderd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.