Bijgewerkt: 24 juli 2024

Stand van zaken ontwikkeling van het deelgebied De Scheg West

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-11-2021

Hierbij informeert het College B en W Amstelveen u over de stand van zaken in de woningbouwontwikkeling van het deelgebied De Scheg West.

De stedenbouwkundige verkaveling, die voorziet in een ontwikkeling van 797 woningen en een school, is in mei van 2021 al met de omgeving gedeeld via een goed bezochte digitale informatieavond. Een en ander ter voorbereiding op het begin 2022 in procedure kunnen brengen van het ontwerpbestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan is de volgende stap in het proces. Het college verwacht op korte termijn het voorontwerpbestemmingsplan in procedure te kunnen brengen ten behoeve van inspraak door de omgeving en de overleginstanties. De procedure van het ontwerpbestemmingsplan start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

De polder, waar De Scheg wordt gebouwd


Door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor de per 1 juli 2022 voorziene invoering van de Omgevingswet, kan de bestemmingsplanprocedure op basis van het overgangsrecht op de nu gebruikelijke wijze worden doorlopen. Hierdoor loopt de woningbouwontwikkeling ook geen risico op mogelijke uitdagingen die de Omgevingswet met zich mee zou kunnen brengen voor het realiseren van woningbouw in De Scheg. Het College B en W van Amstelveen zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit proces.\

De Scheg is de laatste grote nieuwbouwwijk van Amstelveen. Er komt een bijzonder woonmilieu met een Amstelveense uitstraling. De wijk wordt energiezuinig, duurzaam en de openbare ruimte krijgt een groene uitstraling met een centrale singel en een recreatieve rand.

De nieuwe woningen dragen bij aan de doorstroming op de woningmarkt in Amstelveen. Er komen woningen in de vrije en middeldure (huur)sector. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor toekomstige bewoners die zelf hun woning willen bouwen. Totaal gaat het om ongeveer 1.300 woningen. In deelgebied West komt een basisschool met aanvullende functies.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.