Bijgewerkt: 2 december 2023

Stand van zaken noodopvang vluchtelingen in Amstelveen week 31-2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-08-2016

Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld burgemeester van Amstelveen en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken noodopvang vluchtelingen n.a.v. berichtgeving in pers:

Geachte dames, heren,

In De Telegraaf van 28 juli 2016 heeft een interview gestaan met COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker. In het artikel staat onder andere, dat het COA deze zomer 15 opvanglocaties sluit. Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben wij contact opgenomen met het COA. Graag informeren we u hierbij over de laatste stand van zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Overeenkomst tot en met april 2017

Amstelveen heeft een overeenkomst met het COA voor één jaar (met mogelijkheid van verlenging tot maximaal 3 jaar). De gemeente heeft geen signalen van het COA ontvangen, dat de noodopvang in Amstelveen voortijdig wordt gesloten. Het COA laat weten, dat de secretaris in september met nieuwe richtlijnen komt. Deze zullen besproken worden in de provinciale regietafels.

Minder vluchtelingen in de opvang. De instroom van vluchtelingen in Nederland loopt terug en ook het aantal vluchtelingen in de noodopvang aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen is op dit moment laag. Maar de omstandigheden in de wereld kunnen veranderen, waardoor er weer meer vluchtelingen naar ons land komen. Amstelveen heeft ook een verplichting om statushouders te huisvesten in Amstelveen. De huidige terugloop van mensen in de noodopvang betekent niet, dat de taakstelling die de gemeente heeft om statushouders te huisvesten ook terugloopt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Vrijwilligers blijven nodig. Het college is de vrijwilligers dankbaar voor hun enthousiasme en geweldige inzet. Na de zomervakantie zullen we dit ook op enigerwijze persoonlijk aan hen overbrengen. Momenteel is het een rustige periode voor de vele vrijwilligers die klaar staan om activiteiten met de vluchtelingen te ondernemen is. Toch is het belangrijk, dat de vrijwilligers enthousiast blijven en bereid blijven zich in te zetten voor vluchtelingen in de noodopvang, maar ook voor vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en in Amstelveen gehuisvest worden. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers nodig die mensen willen begeleiden in het participatietraject, dat de gemeente sinds kort verplicht is aan te bieden aan statushouders.

De mensen die in Amstelveen komen wonen, worden begeleid door vrijwilligers van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA). SVA kan altijd vrijwilligers gebruiken die zich in willen zetten als taalcoach, of om nieuwe bewoners wegwijs te maken in Amstelveen (voor meer informatie kunnen bewoners terecht op de website van de SVA: http://vwamstelland.nl ).

We vertrouwen er op u hiermee te hebben geïnformeerd. Zodra er nieuwe informatie is laten we u dit weten. Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld en Jeroen Brandes, wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.