Bijgewerkt: 27 september 2023

Stand van zaken kraakactie in Amstelveen week 24-2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2018

Herbert Raat (VVD) locoburgemeester en wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken rond het gekraakte pand aan de Groen van Prinstererlaan:

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


'Geachte raad,

In nauwe afstemming met burgemeester Bas Eenhoorn informeer ik u omtrent de stand van zaken rond het gekraakte pand aan de Groen van Prinstererlaan. Vorige week (23-2018) hebben er twee demonstraties plaatsgevonden, één bij het raadhuis en één bij het gekraakte pand zelf. In driehoekverband zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Beide demonstraties zijn rustig en zonder wanordelijkheden verlopen.

De eigenaar van het pand heeft inmiddels aangifte gedaan. Het OM gaat de krakers aanschrijven. Dat betekent dat de krakers het pand moeten ontruimen. Hoelang dat gaat duren is afhankelijk van de procedure. Ik ben inmiddels in gesprek met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Woensdag ga ik met medewerkers van DTV naar het pand toe om weer met de krakers te spreken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het gekraakte pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan 114 in Amstelveen op 7 juni 2018


De gemeente heeft een contactpersoon die dagelijks contact onderhoudt met de groep krakers en omwonenden. Op deze manier houden we vinger aan de pols in het pand, met de krakers en in de buurt. Ons standpunt is glashelder: wie hier volgens de rechter niet mag zijn moet indien mogelijk vertrekken. Wij behandelen iedereen in Amstelveen op een humane manier. Dat betekent dat als mensen zorg nodig hebben, wij daarin voorzien.

Ik heb telefonisch contact gehad met de locoburgemeester van Amsterdam, Groot Wassink over de situatie. Binnenkort spreken we nader over de kwestie. Inmiddels zijn eigenaren van leegstaande kantoorpanden benaderd en zij hebben in ruime mate gehoor gegeven aan onze oproep om antikraak maatregelen te treffen. Dit betekent dat met name jonge Amstelveners tijdelijk woonruimte kan worden geboden.

Tenslotte worden het pand en de omgeving goed in de gaten gehouden. De politie houdt extra surveillance en onze gemeentelijke handhavers gaan ook regelmatig langs. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen in deze zaak voordoen, zal ik u opnieuw informeren. 

Hoogachtend, de locoburgemeester van de gemeente Amstelveen, Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.