Bijgewerkt: 20 maart 2023

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties in Nederland week 10-2023

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/Flu News Europe
10-03-2023

De afgelopen week (10-2023) daalde het aantal mensen met griepachtige klachten die de huisarts hebben bezocht verder. In de keel- en neusmonsters afgenomen bij mensen die zich bij de huisarts meldden met griepachtige klachten, wordt nog steeds vaak het griepvirus (influenzavirus) gevonden – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook ziekenhuislaboratoria vinden nog steeds veel griepvirussen. Naast het griepvirus gaan er in Nederland ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken. Zoals het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus)-2, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus.

Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten is de afgelopen week (27 februari t/m 5 maart 2023) gedaald naar 25 op de 100.000 mensen, ten opzichte van 40 op de 100.000 mensen de week ervoor. Dit is voor de zevende week achtereen onder de epidemische grens van 58 op de 100.000 mensen. Normaal gesproken is een griepepidemie ten einde wanneer het aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten twee aaneengesloten weken onder de epidemische grens ligt. Op dit moment wordt echter nog veel influenzavirus gevonden in de keel- en neusmonsters die door huisartsen van de Nivel Peilstations worden afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld.

Van de 16 monsters die werden afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld was afgelopen week 56% positief voor influenzavirus. Er werd in de 31 monsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie (waaronder patiënten met een griepachtig ziektebeeld), 7 keer (23%) type B (Victoria-lijn), 5 keer (16%) type A(H1N1)pdm09 en 2 keer (6%) type A(H3N2) gevonden. Naast influenzavirus werden ook andere virussen aangetoond, namelijk SARS-CoV-2 (3 keer, 10%), RS-virus (1 keer, 3%), Humaan seizoenscoronavirus (1 keer, 3%) en hMPV (Humaan metapneumovirus) (1 keer, 3%). 

Foto Amstelveen
(Bron Piqsels - 2023)

Vrouw met griep

Ook in gegevens van laboratoria en ziekenhuizen zien we dat er nog steeds veel griepvirus wordt aangetoond. In de Virologische Weekstaten bleef het aantal gemelde influenzavirus type A detecties gelijk ten op zichte van de week ervoor. Het aantal gemelde influenzavirus type B detecties daalde verder in de afgelopen week. Het aantal RS-virus en hMPV detecties zijn verder gedaald in de afgelopen week. Echter, nog niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de afgelopen week, dus het is aannemelijk dat de aantallen nog stijgen. In de testen die zijn afgenomen in het kader van het zelftestonderzoek van Infectieradar wordt ook griepvirus aangetoond, maar in veel lagere percentages.

Wekelijks griepoverzicht van Flu News Europe: Week 9/2023 (27 februari - 5 maart 2023)

-Het percentage van alle eerstelijns-sentinelzorgmonsters van patiënten met ILI- of ARI-symptomen die positief testten op een influenzavirus daalde van 27% in de voorgaande week tot 24% in week 9/2023, wat boven de epidemische drempel (10%) blijft.

-17 van de 39 landen of gebieden meldden een gemiddelde of hoge intensiteit en 21 van de 39 landen rapporteerden een wijdverbreide activiteit, wat wijst op een aanzienlijke circulatie van het seizoensgriepvirus in de hele regio.

-Van de 24 landen die positiviteit van het influenzavirus in de eerstelijnszorg rapporteerden boven de epidemische drempel van 10%, rapporteerden Hongarije, Nederland, Roemenië en Slovenië een activiteit van meer dan 40%.

-Influenza type A- en type B-virussen werden gedetecteerd in sentinel- en niet-sentinelsurveillance, waarbij influenza type B in beide systemen overheerste.

-Gehospitaliseerde patiënten met bevestigde influenzavirusinfectie werden gemeld vanaf de IC (met vergelijkbare percentages van type A- en B-virussen), andere afdelingen (alleen influenza type A-virussen) en SARI-surveillance (vergelijkbare percentages van A(H1)pdm09- en type B-virussen). Zes landen of gebieden meldden positiviteitspercentages voor het influenzavirus van meer dan 10% in SARI-surveillance.

Kwalitatieve indicatoren. Voor week 9/2023, van 39 landen en gebieden die rapporteren over de intensiteit van griepactiviteit, rapporteerden 10 baseline-intensiteit (in de hele regio), 12 rapporteerden lage intensiteit (in de hele regio), 16 rapporteerden gemiddelde intensiteit (in de hele regio) en 1 gerapporteerde hoge intensiteit (Bosnië en Herzegovina).

Van de 39 landen en gebieden die geografische verspreiding van griepvirussen rapporteren, meldden 7 sporadische verspreiding (Azerbeidzjan, België, Ierland, Kazachstan, Verenigd Koninkrijk (Engeland), Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) en Oezbekistan), 4 meldden lokale verspreiding (Litouwen, Malta , Slowakije en het Verenigd Koninkrijk (Schotland)), 7 rapporteerden regionale spreiding (Oostenrijk, Wit-Rusland, Bulgarije, Republiek Moldavië, Roemenië, Servië en Kosovo (in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad) en 21 rapporteerden wijdverbreide activiteit ( in de hele regio).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.